Arbejdsskader: Hvad er dine pligter som arbejdsgiver?

Som arbejdsgiver skal du have en arbejdsskadeforsikring, der dækker dine medarbejdere, hvis de kommer til skade i arbejdstiden. Er du selvstændig, har du ikke pligt til at købe forsikringen - heller ikke selvom din ægtefælle er ansat hos dig. Det kan dog være en god idé.

En arbejdsskade dækker over både arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Mens arbejdsulykker er dækket af arbejdsskadeforsikringen, er erhvervssygdomme dækket af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), som du som arbejdsgiver har pligt til at tilmelde dig.

Læs mere om dine pligter i forhold til arbejdsskader

Fandt du ikke svaret?

Du er altid velkommen til at kontakte os.