Oplys byggeperiode

Oplys byggeperiode

Her kan du forlænge byggeperioden i din entrepriseforsikring, så den dækker skader opstået i hele den tid, byggeriet tager. Hvis byggeriet er færdigt, kan du også melde det her.

Status på byggeriet

Er byggeriet færdigt?*

Afsluttet byggeri

Den totale entreprisesum inklusiv ingeniør- og arkitekthonorarer og bygherreleverencer. Medregn moms i de tilfælde, hvor bygherren ikke er momsregistreret for byggeriet. Vi skal bruge entreprisesummen for at kunne afslutte entreprisesagen.

Uafsluttet byggeri

Ønsker du at forlænge forsikringen?*

Om dig

Info