Spørgsmål og svar om bygninger og løsøre

Bygninger

Ejendomsforsikringen er fleksibel og kan dække dine bygninger og fastmonterede anlæg i tilfælde af indbrud, brand, storm, skybrud, huslejetab mv. Den kan også dække dit erstatningsansvar.

Læs mere om ejendomsforsikringen

Alle forsikringsselskaber stiller en række krav til, hvordan virksomheder skal sikre sig mod tyveri og indbrud. Sikrer du ikke virksomhedens bygninger, inventar og varer efter disse krav, kan det betyde, at du selv skal dække nogle skader.

Læs mere om kravene til sikring

Nej. Der kan være panthavere i bygningerne, så vi skal have besked fra et andet selskab, før vi kan opsige branddækningen. Hvis der er tale om nedrivning af bygningerne, skal du sende os en nedrivningsattest.

Ja, kontakt os, hvis din virksomhed køber eller sælger bygninger. Så sørger vi for, at dine forsikringer bliver ændret i forhold til den nye situation.

Se gode råd ved køb og salg af bygninger 

 

Ja, det kan have betydning for din forsikring og dækning, så kontakt os med de nye oplysninger.

Kontakt os

Byggeskader

Byggeskadeforsikringen er en lovpligtig forsikring, som sikrer boligejeren ved boligskader – også hvis bygherren går konkurs. Forsikringen dækker bl.a. udbedring af skaden og genhusning.

Læs mere om byggeskadeforsikringen

Vores ejendomsforsikring dækker brand, storm mv., men ikke skader som følge af bygge- og reparationsarbejde. Det er derfor vigtigt, at du giver os besked, inden byggeriet starter, så vi kan hjælpe dig med at få den korrekte dækning. 

Husk, at det er dit eget ansvar at sørge for, at oplysningerne om dine bygninger i BBR er korrekte, og at du indberetter nye oplysninger, når du bygger til eller om.  
 

Kravet om byggeskadeforsikring gælder alle private helårsboliger opført af professionelle bygherrer, hvis byggetilladelse er givet i april 2008 eller senere. Byggerier undtaget fra kravet er:

  • Offentligt støttet byggeri
  • Når private bygger til sig selv – både selvbyg og egen styring af fagentrepriser
  • Renovering af eksisterende boliger
  • Fritidshuse, ferielejligheder, timeshare og lignende

Dispensationsmuligheder

Kommunen kan vælge at dispensere fra kravet om byggeskadeforsikring. Det kan fx være relevant, hvis der ikke skal væsentligt byggearbejde til at etablere boligen, men fx blot flyttes en dør og ændres i BBR-registeret fra erhverv til helårsbolig.

Løsøre

Vores løsøreforsikring dækker virksomhedens inventar, varer, computere og maskiner ved brand, vandskader og tyveri. Når du køber forsikringen, vælger du, hvilke dækninger du har brug for. Det er vigtigt, at vi får summen på alt dit løsøre, og at det er opgjort til nyværdi.

Læs mere om løsøreforsikringen

Har du allerede forsikringen, kan du se din dækning i Mit Topdanmark:

Log ind i Mit Topdanmark 
 

Nej. Her skal du bruge en transportforsikring, som er et tilvalg til vores løsøreforsikring. Kontakt os for at få mere at vide.

Kontakt os

Ja, hvis du har en løsøreforsikring, der dækker overalt i Danmark, og hvis dit værktøj var forsvarligt låst inde. Vi dækker ikke simpelt tyveri, dvs. tyveri, som sker udenfor eller i en bygning, der ikke er låst ordentligt af.  

Se, hvordan du sikrer dit værktøj
 

Ja, du skal kontakte os, så vi kan forhøje din dækning og se på, om det er nødvendigt at ændre dine sikringskrav. Det er generelt altid vigtigt, at du kontakter os ved ændringer.

Fandt du ikke svaret?

Du er altid velkommen til at kontakte os. 

Kontakt os

Læs vores gode råd

Indbrud og tyveri

Mange af de indbrud og tyverier, virksomheder oplever, kan blive meget mindre – eller med en indsats helt undgås.

Brand

Brandskader bliver ofte meget omfattende – ikke kun på grund af varme og ild, men også røg og sod, der spreder sig til alle rum i virksomheden og ødelægger alt på sin vej. 

Når virksomheden køber eller sælger bygninger

Du skal fortælle os, når din virksomhed køber eller sælger bygninger. Så sikrer du, at dine forsikringer dækker dit behov, når du får brug for dem.