Betingelser for fuldmagt

Fuldmagten giver adgang til både oplysninger og handlemuligheder

Når du giver  fuldmagt til en anden, giver du personen adgang til:

  • At få viden om alle dine nuværende og fremtidige oplysninger

  • At disponere over dine forsikringer i Topdanmark Forsikring A/S. Det gælder også fremtidige forsikringer hos os.

 

En fuldmagt i husstanden går begge veje

En fuldmagt mellem to personer i samme husstand går begge veje. Hvis du fx anmoder om fuldmagt til din ægtefælles forsikringer, giver du samtidig din ægtefælle fuldmagt - og dermed adgang - til dine forsikringer. Det er smart, hvis I fx har to biler, som er forsikret i hver jeres navn.

 

Handlinger foretaget med fuldmagt forpligter dig

Fuldmagten indebærer, at alt, hvad den anden person gør her i systemet på dine vegne, har nøjagtig samme virkning og gyldighed, som hvis du selv havde gjort det.

Hvilke handlinger kunne det være?

Med en fuldmagt kan en anden person på dine vegne gøre det samme med dine forsikringer, som du selv kunne have gjort. Det kunne fx være:

  • At opsige eller bestille forsikringer
  • At ændre det telefonnummer og den e-mailadresse vi har på dig
  • At tilmelde dig e-Boks og Betalingsservice

Det eneste den anden person ikke kan gøre, er at videregive sin fuldmagt til en tredjepart.

 

Hvor længe gælder en fuldmagt?

Fuldmagten gælder, indtil du selv trækker den tilbage, eller den person, du har givet fuldmagt, sletter den. Dog kan Topdanmark også altid annullere fuldmagten – fx ved din død eller efter ønske fra den person, du har givet fuldmagt.