Vejr

Skybrud - tagrende hvor regnen styrter ned.

Investering i forebyggelse giver rabat på forsikringen

Det betaler sig at forebygge oversvømmelser efter kraftig regn og skybrud. Nedgravningen af nye regnvandsrør betyder, at Andelsboligforeningen Opnæsgård i Hørsholm får rabat på forsikringen.

Helt nye rør til regnvand

Hørsholm Kommune er lige som andre tætbefolkede kommuner landet over ofte plaget af oversvømmelser efter skybrud. Et af de hårdt ramte områder i kommunen er Andelsboligforeningen Opnæsgård, der består af en række etageejendomme.

Problemerne med oversvømmelser i Opnæsgård skyldes, at regnvandet hidtil er blevet ført sammen med spildevandet. Når det har regnet kraftigt eller der har været skybrud i området, har spildevandssystemet ikke kunnet håndtere vandmængderne. Det har medført omfattende oversvømmelser af kældre og badeværelser i bebyggelsen.

I 2017 indledte Opnæsgård med støtte fra Hørsholm Kommune og det lokale vandværk Projekt Regnvand. Projektet indebar blandt andet en investering i et separat rørsystem udelukkende til regnvand, så vandet ikke belaster spildevandssystemet.

Forebyggelse giver rabat på forsikringen

Nu er de separate regnvandsrør lagt i jorden, og alle venter spændt på, at det næste skybrud vil bevise, at projektet har været pengene værd. Topdanmark, der har Opnæsgård som kunde, er dog allerede overbevist om, at projektet vil forebygge fremtidige oversvømmelser efter kraftig regn og skybrud.

”Vi har vurderet projektet og fulgt med i anlægsfasen, og det er vores opfattelse, at opgaven er grebet meget professionelt an af kommunen, vandværket og vores kunde, og at risikoen for oversvømmelser er reduceret. Det er meget glædeligt for beboerne i hele området,” siger Pia Marsengo fra Topdanmarks Ingeniør-afdeling.

Derfor har Topdanmarks erhvervsassurandør, der rådgiver Opnæsgård, lagt op til en reduktion i forsikringsprisen.

”Vi vil gerne tilbyde Opnæsgård en rabat, fordi vi simpelthen vurderer, at risikoen er nedbragt. Risikoen for vandskader har betydning, når vi beregner prisen på forsikringer til kunder som Opnæsgård – og derfor vil en lavere skaderisiko også kunne afspejle sig i prisen. Vi håber, at dette projekt kan give anledning til lignende projekter andre steder, der også har problemer med oversvømmelser efter kraftig regn og skybrud,” siger erhvervsassurandør Thomas Sagild.