Topdanmarks profil

Afgrøder der står og svejer i vinden. Landmanden har forsikret sine afgrøder og planter.

Erstatnings­priserne for 2022 er offentlige

Nu er erstatningspriserne for afgrødeforsikringen 2022 offentlige. Erstatningspriserne udregnes hvert år og er den værdi, som de forsikrede kan forvente at få i erstatning for deres tabte udbytte i høsten. Det betyder, at alle dem, der har en afgrødeforsikring og ender med at tabe udbytte i høsten 2022, nu kan se, hvilken pris deres afgrøder vil blive erstattet til.

Sådan udregnes erstatningspriserne

Erstatningspriserne udregnes ved at tage gennemsnittet af de seneste fem års afregningspriser – dog er den højeste og laveste afregningspris for hver afgrøde fratrukket. Det betyder, at erstatningspriserne er udregnet efter gennemsnittet af de tre mest almindelige niveauer for afregningspriserne. Erstatningspriserne offentliggøres hvert år, inden høsten begynder – senest 1. marts. 

Erstatningspriserne for 2022

Erstatningspriserne til afgrødeforsikringen for høståret 2022 kan du se herunder, hvor den enkelte erstatning for hver type afgrøde fremgår.

Hvede 129 kr. pr. hkg Sukkerroer 21 kr. pr.hkg
Rug 116 kr. pr. hkg Alm. rajgræs 875 kr. pr. hkg
Byg

126 kr. pr hkg

Rød svingel 981 kr. pr. hkg
Havre

120 kr. pr. hkg

Engrapgræs 1792 kr. pr. hkg
Triticale

121 kr. pr. hkg

Strand svingel 992 kr. pr. hkg
Raps

280 kr. pr. hkg

Hundegræs 1575 kr. pr. hkg
Spisekartofler 133 kr. pr. hkg Hvidkløver 2865 kr. pr. hkg
Stivelseskartofler

67 kr. pr. hkg

Spinat 2000 kr. pr. hkg
Læggekartofler

175 kr. pr. hkg

Hestebønner 157 kr. pr. hkg
Majs/helsæd 101 kr. pr. FE    

 


Vil du vide mere om afgrødeforsikringen?

Læs meget mere om vores afgrødeforsikring herunder:

Afgrødeforsikring