Afgrøder der står og svejer i vinden. Landmanden har forsikret sine afgrøder og planter.

Erstatnings­priserne for 2021 er offentlige

Nu er erstatningspriserne for afgrødeforsikringen 2021 offentlige. Erstatningspriserne udregnes hvert år og er den værdi, som de forsikrede kan forvente at få i erstatning for deres tabte udbytte i høsten. Det betyder, at alle dem, der har en afgrødeforsikring og ender med at tabe udbytte i høsten 2021, nu kan se, hvilken pris deres afgrøder vil blive erstattet til.

Sådan udregnes erstatningspriserne

Erstatningspriserne udregnes ved at tage gennemsnittet af de seneste fem års afregningspriser – dog er den højeste og laveste afregningspris for hver afgrøde fratrukket. Det betyder, at erstatningspriserne er udregnet efter gennemsnittet af de tre mest almindelige niveauer for afregningspriserne. Erstatningspriserne offentliggøres hvert år, inden høsten begynder – senest 1. marts. 

Erstatningspriserne for 2021

Erstatningspriserne til afgrødeforsikringen for høståret 2021 kan du se herunder, hvor den enkelte erstatning for hver type afgrøde fremgår.

Hvede 121 kr. pr. hkg Sukkerroer 22 kr. pr.hkg
Rug 109 kr. pr. hkg Alm. rajgræs 849 kr. pr. hkg
Byg

119 kr. pr hkg

Rød svingel 964 kr. pr. hkg
Havre

110 kr. pr. hkg

Engrapgræs 1819 kr. pr. hkg
Triticale

113 kr. pr. hkg

Strand svingel 978 kr. pr. hkg
Raps

274 kr. pr. hkg

Hundegræs 1575 kr. pr. hkg
Spisekartofler 132 kr. pr. hkg Hvidkløver 2865 kr. pr. hkg
Stivelseskartofler

66 kr. pr. hkg

Spinat 2000 kr. pr. hkg
Læggekartofler

167 kr. pr. hkg

Hestebønner 150 kr. pr. hkg
Majs/helsæd 101 kr. pr. FE    

 


Vil du vide mere om afgrødeforsikringen?

Læs meget mere om vores afgrødeforsikring herunder:

Afgrødeforsikring