Tech & tendens

Mandlig håndværker med gul hjelm holder en skruemaskine.

Lange sagsbehandlingstider kan have konsekvenser for jeres driftstabsperiode

Sagsbehandlingstiden for byggesager og miljøgodkendelser kan trække i langdrag og er i visse kommuner helt oppe på 449 dage. Dét kan have store konsekvenser for jeres driftstabsperiode, hvis I får en skade.

Tendensen ses hos mange virksomheder

De lange sagsbehandlingstider betyder, at mange virksomheder kan være underforsikrede med en for kort dækningsperiode. 

I nogle sager er sagsbehandlingstiden hos kommunen endt med at vare næsten hele driftstabsperioden – og tilbage står virksomheden med en meget kort dækningsperiode, hvor de ikke når tilbage til normal drift.

Er jeres dækningsperiode korrekt?

Det er altid en god idé at undersøge, om din virksomhed har den rette dækningsperiode på jeres driftstabsforsikring. Driftstabsperioden er den periode, som du har vurderet, at I skal bruge fra fx en ødelæggende brand, til virksomheden igen er oppe at køre med samme omsætning som før skaden. 

Mange virksomheder har en dækningsperiode på 12 måneder. Men skal I fx have en byggegodkendelse efter en brand, kan sagsbehandlingstiden gøre det urealistisk at være tilbage i normal drift på 12 måneder. Netop nu er det også vigtigt at tage højde for leveringstider på byggematerialer og mangel på håndværkere – faktorer, der også har stor indflydelse på genopbygningen af din virksomhed efter en skade.

Hvad betyder det at være underforsikret? 

Underforsikring betyder, at dækningen på din forsikring er for lav, så din erstatning ved en skade bliver tilsvarende lav. Underforsikring kan bl.a. ske, hvis du har valgt en for kort dækningsperiode, men også hvis du har forsikret en lavere sum end den faktiske værdi. Det kan fx være, at du har forsikret dit inventar med en sum på 1.000.000 kr., men den reelle værdi af inventaret er 1.500.000 kr. I dette tilfælde vil erstatningen blive nedsat med 1/3, og en skade til 300.000 kr. vil blive erstattet med 200.000 kr. Det er derfor vigtigt, at du er særligt opmærksom på, om dækningsperioden eller værdien af jeres ting har ændret sig, så I undgår at være underforsikret.