Hvordan erstatter I mit eksklusive ur?

Ur købt hos officiel forhandler

Har du købt dit ur hos en officiel forhandler, erstatter vi med udgangspunkt i forhandlerens listepris på skadetidspunktet, hvis uret kan genanskaffes inden for rimelig tid, og uret er mindre end to år gammelt på skadetidspunktet. Listeprisen vil typisk være lidt højere end oprindelig købspris pga. almindelige prisstigninger og markedet generelt.

Hos de officielle forhandlere kan der være lang leveringstid på visse mærker/modeller, men som udgangspunkt er leveringstiden forsikringen uvedkommende. Leveringstiden er den samme, uanset om der er tale om en forsikringsbegivenhed, og forsikringen dermed skal erstatte uret, eller du fx blot har mistet uret og selv ønsker at genkøbe.

Hvis de officielle forhandlere ikke kan oplyse en leveringstid, og derfor ikke kan skrive dig op til uret, vil vi tilbyde dig at erstatte med udgangspunkt i genanskaffelsesprisen hos en Grey-dealer.


Ur købt hos en Grey-dealer

Har du købt dit ur hos en Grey-dealer, erstatter vi med udgangspunkt i genanskaffelsesprisen på skadetidspunktet hos Grey-dealeren. Genanskaffelsesprisen vil pga. den nuværende markedssituation typisk være højere end den oprindelige købspris hos Grey-dealeren.

Ure købt hos en Grey-dealer sidestilles forsikringsretligt med brugte ure, da de ikke er købt hos en officiel forhandler af det pågældende urmærke.


Ur købt privat 

Har du købt dit ur af en privatperson, erstatter vi med udgangspunkt i brugtprisen på skadetidspunktet, fx brugtprisen på DBA.