Personskade og erstatnings­ansvarsloven

Når det er en anden person, der er ansvarlig for personskaden, er det erstatningsansvarsloven (EAL), der gælder. Vi følger derfor den lov, når vi beregner erstatningen.

På denne side får du en forklaring på nogle af emnerne i loven. Hvis du er i tvivl om noget er du velkommen til at kontakte os, og du kan i øvrigt finde hele erstatningsansvarsloven på Retsinformation.dk

Find hele erstatningsansvarsloven her

Ordforklaring

Forklaring på udvalgte ord og begreber i forbindelse med erstatningsberegning.