Hvordan fastsætter I erstatningen på min ulykkesforsikring?

Erstatningens størrelse afhænger af, hvilken invaliditetssum du har valgt, og hvor alvorligt du er kommet til skade. Vi tager udgangspunkt i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel:

Se den vejledende méntabel

Får du fx 10 % varige mén, og har du valgt en invaliditetssum på 1 mio. kr., får du en erstatning på 100.000 kr. Har du vores nyeste udvidede ulykkesforsikring (6632-3), og bliver du 30 % invalid eller mere, før du fylder 70, udbetaler vi dobbelterstatning – altså: Får du fx 30 % varige mén, og har du valgt en invaliditetssum på 1 mio. kr., bliver din erstatning 300.000 kr. x 2 = 600.000 kr.

Ulykkesforsikringen kan også dække tandskader, skader på briller, behandlingsudgifter mv. Du kan se de nærmere erstatningsregler i dine vilkår. 

Se dine vilkår i Mit Topdanmark

Fandt du ikke svaret?

Du er altid velkommen til at kontakte os.