Hvordan beskattes ind- og udbetalinger fra lønsikringen?

Indbetalinger

Du kan trække forsikringens pris fra i skat som et ligningsmæssigt fradrag. Skatteværdien er ca. 32 %. Det betyder, at du får omkring 32 kr. tilbage for hver 100 kr., du betaler for forsikringen. Vi sørger for at indberette dine indbetalinger til din årsopgørelse hos SKAT.

Udbetalinger

Dine udbetalinger beskattes som almindelig indkomst. Du betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag af dem.

Fandt du ikke svaret?

Du er altid velkommen til at kontakte os.