Hvad er NBCR-terror – og hvordan er det dækket?

Hvad er NBCR-terror?

NBCR-terror er en international betegnelse for den specielle, heldigvis sjældent forekommende terrorform, hvor der bruges våben, som er nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive.

Hvordan er NBCR-terror dækket?

Folketinget har vurderet, at den form for terror vil have så omfattende skader, at dækningen ikke skal afhænge af ens private forsikringsforhold. Derfor er vi alle sammen fra 1. juli 2019 dækket på lige vilkår af en fælles statslig forsikringsordning – uanset hvor vi ellers er forsikret. Den statslige ordning dækker, hvis angreb af den art giver skader på bygninger, ting, køretøjer eller lystbåde, som ejeren i forvejen har forsikret mod brand- eller kaskoskader. 

Ordningen dækker beskadigelse, uanvendelighed og forurenet jord. For erhvervsdrivende kan den desuden dække driftstab.

Derfor ophører dækningen af sådanne skader på enhver forsikring i Topdanmark, som hidtil har indeholdt sådanne dækninger.

Eventuelle skader af den art skal alligevel anmeldes til os; de private forsikringsselskaber skal administrere skaderne for det offentlige.

Fandt du ikke svaret?

Du er altid velkommen til at kontakte os.