Ulykker

Person laver udregning på sin lommeregner

Leveringsproblemer og forhøjede råvarepriser

Øger risikoen for, at virksomheder ikke er tilstrækkeligt forsikret.

I øjeblikket oplever vi en tid med stigende priser på varer og maskiner. Derudover kommer leveranceproblemer og deciderede mangler, inden for visse brancher, på varer og arbejdskraft.
”Det vækker bekymring hos os, om virksomhederne har forsikret de rigtige summer, så de undgår at være underforsikret”, siger Chefingeniør hos Topdanmark, Michael Vestergaard.

Hvad betyder det at være underforsikret? 

Underforsikring betyder, at du har forsikret en lavere sum end den faktiske værdi. Det kan fx være, at du har forsikret dit inventar med en sum på 1.000.000 kr., men den reelle værdi af inventaret er 1.500.000 kr. I dette tilfælde vil erstatningen blive nedsat med 1/3 og en skade til 300.000 kr. vil blive erstattet med 200.000 kr. Det er derfor vigtigt, at du er særligt opmærksom på om værdien, af fx dine maskiner eller andet udstyr, er steget på grund af de globale stigninger og leveranceproblemer, så du undgår at være underforsikret.

Er dækningsperioden korrekt?

Det er altid en god ide at undersøge, om din virksomhed har den rigtige dækningsperiode på driftstabsforsikringen. Driftstabsperioden er den periode, som din virksomhed har vurderet, at der skal bruges fra fx en ødelæggende brand til, at virksomheden er oppe at køre igen og har samme omsætning som før skaden. 
Leveringstider på varer, maskiner og indhentning af byggetilladelser er faktorer der skal tages hensyn til ved fastsættelse af dækningsperioden. Netop nu er det også vigtigt at tage højde for leveringstider på byggematerialer og mangel på håndværkere, der har stor indflydelse på genopbygningen af din virksomhed for at undgå underforsikring. 

Globale leveranceproblemer og prisstigninger

De prisstigninger og leveranceproblemer, vi ser nu, er de største siden finanskrisen. Stor aktivitet i byggeriet på især privatboligområdet og Coronapandemien er nogle af hovedårsagerne til problemerne - samtidig forstærker leveringsproblemer i hele verden situationen.  

”Jeg vil anbefale, at man som virksomhed tager fat i Topdanmark og får taget en god snak om forsikring af virksomheden, så der ikke er tvivl om, at virksomheden er tilstrækkelig forsikret. 
Samtidig vil det være en god ide med en gennemgang af den valgte driftstabsperiode og forudsætningerne herfor”, siger UW-direktør Martin Leisten Petersen.