Snetryk

Læs, hvordan virksomheden bør håndtere store mængder sne på taget for at sikre både bygning, maskiner osv.

store mængder sne bliver ryddet af vejene

Undgå sammenstyrtning

Store mængder sne på taget udgør en alvorlig risiko for bygninger, inventar og ikke mindst virksomhedens medarbejdere.

Sneen kan få store tagarealer til at styrte sammen, og I bør løbende vurdere risikoen og i tide fjerne sne, der kan udgøre fare. Ikke mindst fordi det også har betydning for, om forsikringen dækker ved skader.

Vurdér risikoen

Har I store mængder sne på et eller flere tage, skal I først vurdere risikoen.

Er der fare for sammenstyrtning, skal I kontakte det lokale beredskab eller en entreprenør der kan sikre bygningen – fx ved at understøtte kritiske konstruktioner.

Sørg for, at ingen opholder sig i bygningen, før den er sikret.

Gammel sne fylder mindre

Det er væsentligt at vide, at gammel sne fylder mindre og derfor kan veje væsentligt mere end ny sne.

En meter ny sne vejer ca. det samme som en halv meter gammel sne, og hvis sneen bliver våd af regn, bliver den meget tungere.

Fjern sneen

For at undgå sammenstyrtning bør I fjerne sne på taget på forsvarlig vis. Lad kun folk komme på taget, hvis I har sikret jer, at det ikke styrter sammen - og altid med en sikkerhedsline, hvis taget hælder.

Under rydningen skal I sikre, at sne eller is ikke skader lavereliggende tage eller ting på jorden.

Kan I ikke selv fjerne sneen, kan I kontakte en lokal entreprenør eller Viking, der kan fjerne alt eller noget af sneen.

Sådan dækker virksomhedens forsikring

Forsikringen dækker ikke udgifter til forebyggende tiltag. Omvendt kan aktiv handling være en forudsætning for, at I får dækning for en skade.

Har I forsikringsdækning for anden bygningsbeskadigelse end brand, skal I være opmærksomme på at:

  • Grov uagtsomhed kan betyde, at erstatningen afkortes eller bortfalder
  • Forsikringen ikke dækker skader pga. fejlkonstruktion, fejlmontering og lignende
  • Forsikringen ikke dækker skader pga. vand fra tagrender, tagbrønde, nedløbsrør eller tilstoppede afløb

Husk også at kontrollere eventuelle lofter og tagrum for, om der ligger fygesne. Når temperaturen stiger, kan fygesne give vandskader, som forsikringen ikke dækker.

Få flere gode råd