Brand

Brandskader bliver ofte meget omfattende - ikke kun på grund af varme og ild, men også røg og sod, der spreder sig til alle rum i virksomheden og ødelægger alt på sin vej.

hvidt hus som er blevet sort fra den brand der er igang, der ses flammer ud fra husets tag og for garagen

Forebyg med enkle midler

De fleste brande på virksomheder kan undgås ved at følge nogle relativt simple brandtekniske vejledninger.

En stor og meget effektiv indsats kan være installation af automatiske sprinkleranlæg i virksomheden, men mindre kan gøre en stor forskel.

Din redning, når uheldet er ude - de rigtige brandslukkere

Brande i forskellige materialer kræver forskellige slukningsmidler. Når det gælder virksomhedens ildslukkere, er det derfor vigtigt, at I vælger den model, der passer til jeres behov - og placerer den det rigtige sted.

Den vigtigste forebyggelse

Du kan øge brandsikkerheden markant med brandalarmer, branddøre og brandsektionering af bygningerne. Desuden er to faste rutiner vigtige:

  • En årlig termografisk undersøgelse af de elektriske installationer
  • Et dagligt fyraftenstjek - samme rutine hver dag

Vær særlig opmærksom på brandrisikoen, hvis din virksomhed udfører eller får udført varmt arbejde, eller hvis I har at gøre med brandfarlige væsker. Vi har gode råd til en række særlige brancher og situationer - se længere nede.

 

Fast fyraftenstjek: Kan redde din virksomhed

Brande, der opstår uden for arbejdstid, medfører ofte store skader på bygninger, produktionsudstyr og varer. Skaderne er hyppigt så omfattende, at de truer virksomhedens fremtidige eksistens.

Når skaderne er så store, skyldes det typisk, at branden frit kan udvikle sig og først opdages, når den har et sådant omfang, at den kan observeres udefra. I kan forhindre de fleste af disse brande, hvis der foretages et fyraftenstjek.

Særlige forhold

Særlige brancher