Skybrud

Skybrud har forårsaget store skader de seneste år, og alt tyder på, at de kraftige regnskyl bliver større og hyppigere i fremtiden.

Der har været skybrud, så der ligger et høj lag af vand på vejene, en person i gule gummistøvler går gennem vandet

Klar til skybrud?

Skybrud kan hurtigt medføre store skader, som det tager lang tid at rydde op efter. I langt de fleste tilfælde kan du dog forhindre de værste skader med en hurtig gennemgang af jeres virksomhed, når der er varslet skybrud.

Fem gode råd, når der er varslet skybrud

 • Luk vinduer, ovenlysvinduer og loftsvinduer
 • Tjek, at afløbsriste, tagrender og nedløbsrør ikke er stoppet af fx blade
 • Rens flade tage for blade, jord og andet, der kan stoppe afløbene
 • Hvis I opbevarer maskiner, varer eller andet i kælder, er det et krav, at det er hævet mindst 40 cm over gulvet
 • Montér en vandsikringsprop i udsatte afløb, fx i kælderen

 

Forebyg skader på længere sigt

 • Sørg for, at terrænet falder væk fra huset. Så undgår du, at vandet samler sig op ad fundament og kældervægge og dermed ender med at trænge ind i huset.
 • Undgå for mange flisebelagte terrasser, indkørsler eller lignende, så vandet har mulighed for at sive ned i jorden
 • Det kan være en god løsning at etablere faskiner eller regnvandstønder til at bortlede eller opsamle regnvand fra tag og terrasse, så nedbøren ikke belaster det offentlige kloaksystem
 • Rens tagrender, afløb og brønde, så vandet kan strømme uhindret gennem afvandingssystemerne
 • Reparér revner og utætheder i fundament og kælderydervægge, så vandet ikke kan trænge ind i huset
 • Undlad at bruge organiske materialer i din kælder. Brug fx ikke trægulve, men flisegulve. Brug heller ikke træbeklædning på væggene, men mal væggene med en egnet maling. Brug i det hele taget bygningsdele, der kan tåle vand.
 • Kontakt en autoriseret kloakmester. Han kan gennemgå dit kloaksystem og vejlede dig om, hvad du kan gøre for at undgå oversvømmelse. Det er også en autoriseret kloakmester, der skal udføre arbejdet. 
 • Undlad at bruge din kælder til opbevaring

 

Vedligeholdelse af jeres kloaksystem

Som ejer af en bygning er alle kloakledninger på grunden virksomhedens ejendom. Det er virksomhedens ansvar at holde kloaksystemerne i orden og spule og reparere kloakledningerne, når der opstår fejl. Selv om jeres kloak fungerer, kræver den alligevel jævnlig vedligeholdelse.

Her er et par gode råd

 • Rens alle vandlåse og gulvafløb jævnligt
 • Tilse og rens pumper, højvandslukke, mv. mindst en gang om året
 • Rens tagrender hvert år efter løvfald
 • Rens sandfanget i nedløbsbrønde og ved tagnedløb mindst en gang om året
 • Løft en gang imellem dækslet på din rensebrønd, og tjek for begyndende tilstopning
 • Hold øje med terrænet rundt om brønde. Hvis jorden sætter sig, er det tegn på fejl i kloakken

 

Når skaden er sket

Gode råd til at begrænse vandskaden

 • Luk vinduer, ovenlysvinduer og loftsvinduer
 • Tjek, at afløbsriste, tagrender og nedløbsrør ikke er stoppet af fx blade
 • Flyt inventar, der står i vand – evt. klods det op
 • Afdæk sprækker og åbninger med sandsække eller plader
 • Fjern vand, der er trængt ind i bygninger, hvis det er muligt

Bekæmp fugten, når vandet er væk

 • Åbn døre og vinduer for at sikre optimal udluftning
 • Brug ventilatorer til at skabe gennemtræk
 • Tøm skuffer, skabe og lignende, så fugten ikke ødelægger indholdet Brug evt. en affugter i mindre rum - luk døre og vinduer.

Oversvømmelse fra søer og vandløb

Søg om erstatning fra Naturskaderådets oversvømmelsesordning

Oversvømmelser fra søer og vandløb er ikke dækket af forsikringen. Alligevel skal du starte med at anmelde det til os, for først derefter kan du søge om erstatning fra Naturskaderådets oversvømmelsesordning.

Sådan gør du:

 • Anmeld skaden til os. Vi vil normalt afvise anmeldelsen som en oversvømmelsesskade.
 • Anmeld herefter skaden online til Naturskaderådet på naturskaderaadet.dk. Her skal du bruge afvisningen fra os.
 • Du modtager automatisk en kvittering, når Naturskaderådets sekretariat har modtaget anmeldelsen fra os. Her kan du læse om det videre forløb. I de fleste tilfælde skal der fx en taksator ud at besigtige skaderne.
 • Til slut sender Naturskaderådets sekretariat dig afgørelsen af, om du kan få erstatning for skaderne – evt. med størrelsen på din erstatning

I øvrigt skal du som ved andre vejrskader først forsøge at begrænse skaden så godt, du kan. Sørg også for at tage billeder af skader og ødelagte ting – og lad være med at smide dem ud.

 

Få flere gode råd