Kurser for virksomheden

Få gennemgået virksomheden fra top til tå - og send medarbejderne på kursus i skadeforebyggelse, hvis I har brug for det.

Et team står og planlægger foran en gennemsigtig tavle med tusch og posters

Lær medarbejderne at forebygge skader

Den rette viden kan forhindre mange skader. Vi målretter vores skadeforebyggelse til netop din virksomhed.

Vores rådgivning kan fx indeholde:

  • Bygnings- og driftstabsrisiko
  • Risikoanalyse og identifikationssystematik
  • Brandrisici
  • Elementær brandbekæmpelse
  • Risk management (før, under og efter en brand)
  • Kriminalitetssikring
  • Ensartet risikoadfærd hos medarbejderne

Målret kurset med en risikoanalyse

I kan med fordel få udviklet jeres kursusprogram i forlængelse af en risikoforbedringsrapport eller en risikoanalyse, som analyserer og giver handlingsplaner for de risici, din virksomhed står over for. På den måde bliver kursusindholdet endnu mere specifikt og nærværende for jer.

Kontakt os og hør mere