Arbejdsskader

Hvert år kommer hundredvis af danskere alvorligt til skade, mens de udfører deres arbejde. Langt de fleste ulykker kan undgås, hvis din virksomhed tager de nødvendige forholdsregler. 

Kvinde står ved en byggeplads, med en gul vest og hvid hjelp

Start med en sikkerhedsrundering

Når I har bestemt jer for, at målet er helt at undgå alvorlige ulykker – så er det første skridt nemt: Start med en fast sikkerhedsrundering: 

 

Tjekliste for arbejdsstedets indretning

 • Sørg for, at adgangsveje er fri for oplag, og at der er afskærmet de steder, hvor der er risiko for at komme til skade
 • Køreveje for trucks skal være afmærkede og adskilt fra gående
 • Gulvbelægninger skal være hele og uden defekter (faldulykker)
 • Porte, døre og vinduer skal være hensigtsmæssigt placeret i forhold til gang og kørebaner
 • Er arbejds- og almen belysning i orden?
 • Er der orden og ryddeligt — også ved kranbaner? (Løfteområder markeret)

 

Maskiner, anlæg og udstyr

 • Er afskærmningen på maskinerne monteret og evt. defekter udbedret?
 • Er sikkerhedsanordninger, støjhuse og sikkerhedsinstruktioner på plads?
 • Er brugsanvisninger tilgængelige?

 

Brandfarlige væsker og kemiske produkter

 • Er ventilation og udsugning i orden?
 • Er produkterne korrekt faremærket?
 • Findes der datablade og brugsanvisninger på samtlige produkter?

 

Sikkerhedsudstyr

 • Er håndslukningsudstyr ophængt og tilgængeligt?
 • Er medarbejderne instrueret i korrekt anvendelse af håndslukningsudstyr?
 • Er førstehjælpskasser, øjenskyl og advarselslamper på plads?

 

Ergonomi og personlige værnemidler

 • Husk at anvende påbudte hjælpemidler samt løfte- og bæregrej
 • Husk værnefodtøj, høreværn, beskyttelsesbriller

Forebyg arbejdsulykker

I Danmark findes 11 arbejdsmiljøråd, som hver især arbejder for at mindske antallet af arbejdsulykker. 

Rådene kortlægger branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper virksomheder med at løse dem. Brancherne er fx:

 • Bygge og anlæg
 • Kontor og administration
 • Social og sundhed
 • Transport og engros

Find din branche og få vejledning til at undgå arbejdsulykker

Læs mere på Industriens Branchearbejdsmiljøråds hjemmeside