I trafikken

Det kan synes banalt, men i 35 % af alle dødsulykker i trafikken er uopmærksomhed involveret. 

Motorvej set oppefra.

Erhvervskørsel

Selv erfarne erhvervsbilister kører galt, når de foretager sig en hel masse under kørslen. Det kan være at indstille GPS’en, foretage et opkald, finde madpakken frem osv. En bil, der kører 80 km/t, kører 22 meter på et sekund. 

Som erhvervsleder, kørselsleder eller chef for kørende medarbejdere kan du være med til at sætte fokus på kørslen i jeres virksomhed. Undersøgelser viser, at 22 % føler sig forpligtet til at besvare opkald i bilen. Men kun 14 % forventer, at deres opkald bliver besvaret, hvis de ved, at modtageren kører i bil. 

 

Gode råd til bedre kørsel:

 • Tal med dine medarbejdere om god kørselsskik og afstem jeres forventninger til hinanden
 • Lav et tjek på dine egne kørselsvaner
 • Lav et kørselsregelsæt, som bakker op om, at medarbejderne kører bil, når de kører bil
 • Opfordr medarbejderne til at køre ind til siden, hvis de skal koncentrere sig om andet end at køre bil
 • Fortæl medarbejderne, at der aldrig er en opgave så vigtig, at de skal sætte eget og andres liv på spil for at løse den

Når skaden er sket

Er du eller din medarbejder involveret i et trafikuheld, gælder det om at holde hovedet koldt. Først skal der styr på det sikkerhedsmæssige ude i trafikken – og derefter kan du tænke på dokumentation og anmeldelse.

Det er vigtigt, at I ikke tager skylden, hvis I er det mindste i tvivl. Kontakt først dit forsikringsselskab.

 

Huskeliste, hvis du er indblandet i et trafikuheld

 • Få altid navn, adresse og telefonnummer på modparten – også selv om de anerkender skylden
 • Er der uvildige vidner, er det vigtigt, at du får deres kontaktoplysninger
 • Tag fotos af skaderne på alle biler. Sørg for at modpartens nummerplade fremgår af billederne. Fotos må også gerne give overblik over uheldsstedet.
 • Lav en udførlig beskrivelse af, hvordan uheldet er sket, og få den underskrevet af begge parter
 • Tag fotos af modpartens kørekort eller anden identifikation
 • Anmeld uheldet til forsikringen med det samme, og få bilen takseret hurtigst muligt. Så kan der ikke opstå tvivl om, hvornår skaden er opstået.