Køb droneforsikring

Køb forsikringen for en 5-årig periode og få rabat

Dækning og selvrisiko

  • Dækker dit lovpligtige ansvar, når du bruger droner i din virksomhed

  • Dækker med op til omkring 7 mio. kr., hvilket er lovgivningens mindstekrav (750.000 SDR)
  • Selvrisikoen er 0 kr. ved personskader og 6.348 kr. pr. skade på ting
     

Forudsætninger for dækningen

  • Droneføreren har et droneførerbevis
  • Dronerne bruges ikke til forsvars- eller militære formål
  • Din virksomhed har ikke opnået særlig tilladelse eller dispensation til at foretage flyvninger, der iht. gældende lovgivning ikke er tilladt. Det kan fx være, hvis virksomheden har særlig tilladelse til flyvning over et større antal mennesker, indendørs i bygninger til fx firmafester eller i bygninger, hvor der er offentlig adgang.


Priser

Varighed Droner under 7 kg Droner over 7 kg
1-årig aftale 1.142 kr. 1.488 kr.
3-årig aftale 986 kr. 1.340 kr.
5-årig aftale 971 kr. 1.265 kr.

 

Køb droneforsikring

Antal droner

Din dækning og pris

Vejer dronen mere end 7 kg?*

Din dækning og pris

1. drone

Vejer dronen mere end 7 kg?*

2. drone

Vejer dronen mere end 7 kg?*

Din dækning og pris

1. drone

Vejer dronen mere end 7 kg?*

2. drone

Vejer dronen mere end 7 kg?*

3. drone

Vejer dronen mere end 7 kg?*

Om virksomheden

Tilmeld til Betalingsservice

Købsbetingelser*