Køb droneforsikring

Køb forsikringen for en 5-årig periode og få rabat

 Dækning og selvrisiko

  • Dækker dit lovpligtige ansvar, når du bruger droner i din virksomhed

  • Dækker med op til omkring 7 mio. kr., hvilket er lovgivningens mindstekrav (750.000 SDR)
  • Selvrisikoen er 0 kr. ved personskader og 6.563 kr. pr. skade på ting
     

Forudsætninger for dækningen

  • Droneføreren har et droneførerbevis
  • Dronerne bruges ikke til forsvars- eller militære formål
  • At reglerne i lovgivningen for flyvning er overholdt i forhold til dronens størrelse, type, certificering  mv. Hvis en flyvning kræver særlig tilladelse, skal du have indhentet denne før flyvningen gennemføres.


Priser

Varighed 1 år 3 år 5 år
0-7 kg  1.181 1.063 1.004
7-15 kg 1.538 1.384 1.307
15-25 kg 1.776 1.598 1.509

 

Køb droneforsikring

Antal droner

Din dækning og pris

Vejer dronen mere end 7 kg?*

Din dækning og pris

1. drone

Vejer dronen mere end 7 kg?*

2. drone

Vejer dronen mere end 7 kg?*

Din dækning og pris

1. drone

Vejer dronen mere end 7 kg?*

2. drone

Vejer dronen mere end 7 kg?*

3. drone

Vejer dronen mere end 7 kg?*

Om virksomheden

Tilmeld til Betalingsservice

Købsbetingelser*