Captives

Det kan være en fordel at oprette jeres eget captive, hvis I er en større virksomhed, forening eller en gruppe af virksomheder. Det kan vi hjælpe jer med.

Mand i bla skjorte og blazer star og snakker med en dame

Hvad er et captive?

Et captive er et forsikringsselskab, der ejes af en virksomhed eller en gruppe af virksomheder.

Det kan være enten et reassuranceselskab eller et forsikringsselskab.

Vi hjælper med etablering og administration

Vi hjælper jer med de forudgående analyser, og hvis resultatet er positivt, hjælper vi jer med at etablere og administrere jeres captive.

Vi stiller også ressourcer til rådighed i forbindelse med den løbende drift af selskabet. De nærmere betingelser aftales nærmere.

For at optimere administrationen vil både management og den løbende økonomiopfølgning finde sted via vort datterselskab Risk and Insuranceservice  i Luxembourg.

Kontakt os og hør nærmere