Ulykker

Arm i gibs op til albuen

Landmand, pas på dig selv

Antallet af registrerede arbejdsulykker i landbruget er steget de sidste seks år med kun en minimal nedgang i 2014, viser tal fra Arbejdstilsynet. Sparring og planlægning kan hjælpe landmændene, så ulykkerne bliver færre og ikke gentager sig, lyder det fra SEGES og Topdanmark.

Det danske landbrug kæmper tæt med byggebranchen om den ærgerlige førsteplads for branchen med flest arbejdsulykker. I landbruget er det især fald fra højder, der er blandt de ulykker, som landmændene anmelder, og det seneste år er også arbejdsulykker med kvæg blevet anmeldt i højere grad.

”Hvert år modtager vi op mod 250 anmeldelser om arbejdsulykker i landbruget. En del af anmeldelserne er gentagende ulykker, som kunne være undgået, hvis landmanden i ulykkessituationen fx fik hjælp til forebyggelse. Den hjælp vil vi gerne gøre vores for, at landmændene får,” siger agronom i Topdanmark Landbrug, Svend-Anker Worm.

Hjælpen er på vej

I samarbejde med SEGES tilbyder Topdanmark alle landmænd med arbejdsskadeforsikring, at de kan få rådgivning og sparring med en arbejdsmiljøkonsulent, hvis en ulykke skulle ramme.

”Måden, som jeg hjælper på ved ulykker, afhænger naturligvis af graden af ulykken og den tilskadekomnes behov. For en skadelidt vil ulykken ofte opleves som en personlig krise, og der fremstår jeg så som ekspert, der kan hjælpe og vejlede,” forklarer arbejdsmiljøkonsulent, Dennis Calender, fra LandboSyd.

Det kan fx være en hjælp for landmanden, hvis han selv eller en medarbejder står med en ulykke, og der samtidig skal udfyldes papirer fra Arbejdstilsynet og aflægges rapport til politiet.

”Har man selv eller en af ens ansatte været ude for en arbejdsulykke, kan det være svært at holde hovedet koldt i situationen. Men der er meget, man skal have styr på, når Arbejdstilsynet og måske politiet dukker op i forbindelse med en arbejdsskade. Her kan det være en god idé for landmanden at få hjælp af fx en konsulent, som kan rådgive og hjælpe med papirarbejdet,” siger Svend-Anker Worm.

Undgå at ulykker gentager sig

Selvom landmændene tilbydes hjælp i en ulykkessituation, er hjælp til papirarbejdet alene ikke nok til at mindske antallet af arbejdsulykker. For at undgå, at ulykkerne gentager sig, anbefales landmændene at lægge en udvidet plan for, hvordan bedriften sikres i fremtiden.

”Efter en ulykke er det en god idé at gennemgå ulykken med henblik på at forbedre sikkerheden for bedriften. Her kan det være en hjælp at involvere en konsulent, som kan udpege mulige forbedringstiltag, fastlægge handlingsplaner og demonstrere forskellige værktøjer til forebygning af ulykker,” siger Arbejdsmiljøchef i SEGES, Helle Birk Domino.

Den forbedrede sikkerhed kan landmanden naturligvis også selv give sig i kast med. Men oven på en ulykke kan det være en lettelse at have en fagkyndig konsulent til at hjælpe med at udpege potentielle ulykkesrisici og få råd til forbedringer.

”Sådan helt lavpraktisk tager jeg jo også et kig på bedriften og vurderer, hvor der skal laves sikkerhedsforanstaltninger. Der kommer jeg med min ekspert-hat på og laver opfølgning og debriefing for dem, som har været involveret i ulykken. Vi snakker så om mulige forbedringer og inddrager både landmand og medarbejdere. En ulykke fører nemlig ofte til overvejelser omkring, hvilke andre steder, der kan forebygges. Fx tjekker vi, hvordan sikkerhedsudstyret er, hvornår der skal være to om en opgave og den slags. Vi gennemgår tommelfingerreglerne og sikrer os, at intet bliver glemt,” fortæller miljøkonsulent fra LandboSyd, Dennis Calender.

Fakta

Kunder hos Topdanmark, som anmelder en skade, vil blive kontaktet af Topdanmark og få tilbudt en henvisning til SEGES. I samarbejde med SEGES sendes en lokal konsulent ud til skadestedet, der sammen med landmanden lægger en plan for, hvordan en lignende skade fremadrettet kan undgås. Besøget er helt gratis for landbrugskunden og et godt tilbud for at forebygge personskader i fremtiden.