Arbejdsliv

  • Ekstra hjælp efter arbejdsskade
  • Gratis rådgivning fra arbejdsmiljøkonsulent fra SEGES
  • Det, I taler om, forbliver mellem jer og påvirker ikke din forsikring

Lad os gøre dansk landbrug sikrere

Landbruget er en af de farligste brancher at arbejde i. Hver anden arbejdsulykke i Danmark med dødelig udgang sker i landbruget. Derudover sker der hundredvis af andre alvorlige arbejdsulykker, der ofte betyder månedlange sygemeldinger.

For at nedbringe det alt for høje antal arbejdsulykker i dansk landbrug har vi sammen med SEGES udarbejdet servicekonceptet Arbejdsliv, der er helt gratis for dig.

Arbejdsliv er en god mulighed for at forebygge en gentagelse af ulykken og for at etablere et effektivt personskadeberedskab. Du får hverken nye policer eller flere opkrævninger – bare ekstra hjælp, hvis der sker en arbejdsulykke på din bedrift.

Sådan hjælper vi dig, når skaden er sket

Har du selv eller en ansat været ude for en arbejdsulykke, kan det være svært at holde hovedet koldt. Og der er meget at holde styr på, når Arbejdstilsynet og måske endda politiet dukker op. Din rådgiver hos SEGES hjælper dig med at håndtere myndighedernes reaktion og eventuelt med at justere arbejdsgange eller arbejdsmiljø for at undgå lignende uheld fremover.

Sådan hjælper vi dig
  • Gennemgang af forløbet på ulykkesstedet af en uvildig SEGES-rådgiver – sammen drøfter I eventuelle forbedringsmuligheder
  • Demonstration af forskellige værktøjer, så I kan fastlægge en eventuel handlingsplan