Når (vand)­skaden er sket

Gode råd til at undgå, at skaden fra skybruddet udvikler sig.

Kvinde går i stor vandpyt

Begræns skaderne

Skybrud kan komme pludseligt og forårsage store skader på bolig og inventar. Er skaden sket, kan du minimere risikoen for, at den vokser sig større med en række gode råd.   

 

Gode råd til at begrænse vandskaden 

  • Find kilden og stop skaden. Eksempelvis et åbent ovenlysvindue eller en utæthed i taget. 
  • Fjern vand, der er trængt ind i bygninger, hvis det er muligt. Jo hurtigere vandet forsvinder, des mindre er risikoen for permanente skader på bygninger og møbler.
  • Tjek, at afløbsriste, tagrender og nedløbsrør ikke er stoppet af fx blade, så vandet kan løbe hurtigere væk
  • Flyt inventar, der står i vand 
  • Afdæk sprækker og åbninger med sandsække eller plader 

 

Bekæmp fugten, når vandet er væk 

  • Åbn døre og vinduer for at sikre den bedste udluftning
  • Brug ventilatorer til at skabe gennemtræk
  • Tøm skuffer, skabe og lignende, så fugten ikke ødelægger indholdet
  • Brug evt. en affugter i mindre rum – og luk døre og vinduer

 

Ved du, hvordan du er forsikret i tilfælde af skybrud?

Tjek dine forsikringer på Mit Topdanmark

Du kan også få hjælp af din assurandør eller kontakte Topdanmark Landbrug direkte på telefon 44 74 71 12 eller pr. mail på  landbrug@topdanmark.dk.