Har du styr på kloakkens tilstand?

En sund kloak er det bedste værn mod skader efter eksempelvis skybrud.

Kloak oversvømmede med vand

Hold øje med kloakken

Vandskader på grund af brud på eller forstoppelse af kloakken er desværre ikke så sjældne. Brud eller forstoppelser af kloakken opdages ofte først, når der er sket varig skade på rør eller i værste fald privatboligen.   

 

Det er derfor en god idé som minimum at holde øje med kloakken – og i bedste fald at vedligeholde den med jævne mellemrum.  

 

Gode råd til at holde kloakken sund  

  • Hæld aldrig fedt i køkkenvasken. Hæld det i stedet i affaldsposen.
  • Skyl aldrig bleer, bind, vatpinde, køkkenrulle, kaffegrums, kattegrus mv. ud i toilettet
  • Hæld aldrig maling, terpentin eller andre skadelige stoffer i kloakken
  • Rens alle vandlåse og gulvafløb jævnligt
  • Tilse og rens pumper, højvandslukke mv. mindst en gang om året
  • Rens tagrender hvert år efter løvfald
  • Rens sandfanget i nedløbsbrønde og ved tagnedløb mindst en gang om året
  • Løft engang imellem dækslet på din rensebrønd for at se, om der er begyndende forstoppelse
  • Hold øje med terrænet rundt om brønde. Hvis jorden sætter sig, er det tegn på fejl i kloakken. 

 

Er du rigtigt forsikret?

Tjek dine forsikringer på Mit Topdanmark

Du kan også få hjælp af din assurandør eller kontakte Topdanmark Landbrug direkte på telefon 44 74 71 12 eller pr. mail på landbrug@topdanmark.dk.