Fæld træer, før stormen rammer

Høje træer kan udgøre en risiko for mennesker, dyr og bygninger.

Vej med træer på begge sider af vejen, vejret er mørkt og ved at lysne op efter stormen

Undgå at træerne forårsager skader

Høje træer kan være farlige og gøre stor skade på bygninger og dyr, hvis de vælter under en storm.

Samtidig kan træerne udgøre en fare for mennesker - både under stormen og under en eventuel fældning. Sørg derfor for at fælde udsatte træer inden stormen og få gerne hjælp fra en professionel træfælder.

Vær særligt opmærksom på sikkerheden, hvis træerne er meget høje, eller der er risiko for, at de vælter ned i bygninger, biler, hegn eller hække.

Hos Bolius kan du få flere informationer og gode råd om træfældning, og hvilke træer du kan fælde selv. Læs mere her.

 

Er du rigtigt forsikret i tilfælde af stormskader?

Tjek din forsikring på Mit Topdanmark. Du kan også få hjælp af din assurandør eller kontakte Topdanmark Landbrug direkte på telefon 44 74 71 12 eller pr. mail på  landbrug@topdanmark.dk.