Håndter gødningen med omhu

Når du køber store mængder gødning, er det vigtigt, at den opbevares korrekt, da den kan udgøre en risiko ved brand.

Mark der brander

Gødning kan forværre brande

Alt efter hvornår du køber gødning, kan du komme ud for at skulle opbevare den i op til flere måneder inden brug.  

Netop langvarig opbevaring af gødning giver en øget risiko ved brand. Gødningsbrande er ikke kun dyre og ærgerlige, men kan også være livsfarlige. Ved høj varme udvikler noget gødning giftige gasser, og bliver man udsat for giftgasserne i længere tid, kan man risikere at få kroniske luftvejsgener eller i værste fald dø af det.  

 

Hold gødning og halm hver for sig 

Ud over at opbevare gødningen sikkert og tørt, anbefales det, at man ikke sætter gødningen tæt på halm eller andet letantændeligt materiale. 

Derudover bør man også opsætte et fareskilt ved indgangen til bygningen, så det fremgår tydeligt, hvilken gødning, der opbevares. 

 

Gode råd til sikker opbevaring af gødning 

  • Opbevar gødning tørt og væk fra halm og andre letantændelige materialer – allerhelst i forskellige bygninger 

  • Undgå at parkere landbrugsmaskiner i nærheden af gødningen 

  • Sørg for, at der er fri adgang til gødningen for eventuelt redningsberedskab 

  • Sæt et fareskilt op ved indgangen til bygningen, så det fremgår, hvilken gødning du opbevarer 

 

Er du korrekt forsikret i tilfælde af ulykker? 

Få hjælp af din assurandør eller kontakt Topdanmark Landbrug direkte på telefon 44 74 71 12 eller pr. mail på  landbrug@topdanmark.dk.