Høstbrande skal slukkes hurtigt

Markbrande skyldes ofte gnister fra maskiner. Med forberedelse kan man undgå brandene eller slukke dem, før de udvikler sig og bliver ødelæggende.

Brandbil forsøger at slukke branden på marken

Sluk høstbranden, før det bliver dyrt

Høstbrande sker hvert år. I det tørre høstvejr, kan selv en lille gnist antænde en brand i maskinen eller marken og udvikle sig til store flammer.

For det kan have meget kostbare konsekvenser, hvis en mejetærsker eller marken brænder.

Automatisk brandslukningsudstyr - også kaldet punktsikring - og en vogn med vand kan begrænse mange høstbrande.

 

Gode råd til at forebygge og begrænse høstbrande

  • Montér automatisk brandslukningsanlæg på mejetærskeren. Det vil ofte kunne slukke branden så tidligt, at man kan køre videre efter en mindre reparation. 
  • Sørg for at maskinerne er efterset og bliver rengjort hver dag
  • Ud over en pulverslukker kan du montere branddasker på mejetærskeren
  • Tag en vandvogn eller en fyldt marksprøjte med ud i marken, når der høstes

 

Er du rigtigt forsikret i tilfælde af brand på marken?

Tjek din forsikring på Mit Topdanmark. Du kan også få hjælp af din assurandør eller kontakte Topdanmark Landbrug direkte på telefon 44 74 71 12 eller pr. mail på  landbrug@topdanmark.dk.