Pas på den livsfarlige gyllegas

Gassen fra gylletankene kan koste liv, hvis man ikke er opmærksom og bruger sikkerhedsudstyr.

To gylletanke

Svovlbrinten er dødelig

Hvert forår skal gyllen køres ud på markerne. Desværre sker der ind i mellem uheld, hvor landmænd eller medarbejdere omkommer på grund af de livsfarlige gasser i gylletankene. 

Det er svovlbrinten i gyllegassen, som er farlig - selv i små koncentrationer. Derfor bør du altid bruge luftforsynet åndedrætsværn, hvis du stiger ned i gylletanke, -vogne, -brønde eller i stalde, hvor der røres gylle.  

 

Derudover kan du gøre følgende for at nedbringe risikoen for ulykker:

  • Brug altid sikkerhedssele, når du stiger ned i tanken
  • Sørg for at sikre gyllebeholdere med indhegning eller overdækning, så børn og gæster på gården bliver holdt væk fra farlige områder
  • Reparationsarbejde, der kræver nedstigning i gyllebeholdere, -kanaler eller pumpebrønde bør overlades til professionelle

Det er også vigtigt, at dine ansatte og familiemedlemmer kender til faren. 

 

Sikkerhedsvejledning om gylletanke

Topdanmark har lavet en række sikkerhedsvejledninger, som kan printes og gennemgås med ansatte mv. 

Vejledningen om gylletanke kan hentes her 

 

Er du korrekt forsikret i tilfælde af ulykker? 

Få hjælp af din assurandør eller kontakt Topdanmark Landbrug direkte på telefon 44 74 71 12 eller pr. mail på  landbrug@topdanmark.dk.