Få hjælp til landbrugsforsikring

Spørgsmål og svar om landbrugsforsikring

Pris og dækning

Landbrugsforsikringen er en skræddersyet pakkeløsning, der som regel dækker bygninger, indbo, bedrift, maskiner, hundeansvar og fx en arbejdsskadeforsikring, hvis du har medarbejdere. Hvad og hvordan den præcis dækker afhænger dog af dine specifikke behov.

Har du allerede forsikringen, kan du se, hvordan du er dækket i Mit Topdanmark.

Få mere at vide

Læs mere om landbrugsforsikringen

Jo sikrere din bedrift er, jo mindre er risikoen for skader. Derfor giver vi rabat på flere af vores forsikringer, hvis du gør en aktiv indsats for at forebygge skader.

 

Samlerabat

Udover at du kan få rabat, hvis du gør en aktiv indsats for at forebygge skader, så får du også flere fordele, når du har alle dine forsikringer samlet hos os – fx samlerabat.

Sidder du fast i mudderet med traktoren, kan mejetærskeren ikke starte, eller har du brug for hjælp til pumpearbejde i forbindelse med en vandskade?

Når du har redningshjælp hos os, er nummeret til Tophjælp Landbrug det eneste, du behøver at huske, når du har brug for akut hjælp: 44 74 73 72

Har du allerede forsikringen, kan du se, hvordan du er dækket i Mit Topdanmark.

 

Landbrugsforsikringen dækker dit ansvar og dermed din erstatningspligt, hvis du er skyld i en skade på andre personer eller andres ting. Hvad forsikringen præcis dækker afhænger dog af din bedrift og dit behov. Har du allerede forsikringen, kan du se, hvordan du er dækket i Mit Topdanmark.

Landbrugsforsikringen indeholder typisk

  • Bedriftsansvar: Dækker dit ansvar som landmand, hvis din bedrift er skyld i en skade – fx hvis dine dyr bryder ud af indhegningen og gør skade på andres ejendom
  • Privatansvar: Dækker dit ansvar, hvis du som privatperson laver en skade på andre – du er også dækket, hvis din hund er skyld i skaden
  • Produktansvar: Dækker, hvis det, du producerer, er skyld i en skade
  • Motoransvar: Lovpligtig for alle landbrugskøretøjer, uanset om de er indregistreret eller ej – dækker, hvis du fx laver en skade på andre med din traktor eller mejetærsker
  • Forureningsforsikring: Obligatorisk, når dit landbrug er forsikret hos os – den dækker forurening, der opstår pludseligt og uventet

Få mere at vide

Læs mere om ansvarsforsikringer til landbrug

Bygninger og maskiner

Som udgangspunkt er alle dine bygninger samt stuehus og anlæg dækket, hvis der sker en skade – fx i forbindelse med brand, storm, regn, lynnedslag, indbrud, hærværk og snetryk.

Har du allerede forsikringen, kan du se, hvordan dine bygninger og anlæg er dækket i Mit Topdanmark.

Få mere at vide

Læs mere om forsikring af bygninger og anlæg

Landbrugsforsikringen dækker brand, storm mv., men ikke skader som følge af bygge- og reparationsarbejde.

Skal du bygge til eller om – hvad enten det er stuehuset, der skal udvides eller dine bygninger i bedriften, der skal bygges om, har du brug for en særlig dækning af de skader, som kan opstå i den forbindelse.

Få mere at vide

Læs mere om forsikring af bygninger og anlæg

Læs mere om entrepriseforsikringen

 

Husk: Giv os besked, hvis du bygger om

Du skal være opmærksom på, at hvis du bygger til eller om, har du brug for en særlig dækning af skader, som kan opstå i den forbindelse.

Det er derfor vigtigt, at du giver os besked, inden du begynder at bygge til eller om, så vi sammen kan tage stilling til, om du har behov for en særlig dækning.

Byggeriet kan også betyde, at din landbrugsforsikring skal ændres. I så fald kan din forsikring også ændre sig, da den bl.a. afhænger af dine bygningers størrelse, antal toiletter mv.

Husk, at det er dit eget ansvar at sørge for, at oplysningerne om dine bygninger og bolig i BBR er korrekte, og at du indberetter nye oplysninger, når du bygger om eller bygger til.

Landbrugsforsikringen dækker dit ansvar, hvis du eller en anden laver en skade på andre eller deres ting med dine landbrugsmaskiner. Den dækker også, hvis der sker en skade på dine maskiner efter brand, storm, kortslutning, hærværk og indbrud.

Dertil kommer som regel også dækningerne kørsels- og maskinkasko. Kørselskasko dækker dine maskiner, hvis de får en skade i trafikken, fx ved påkørsel eller sammenstød. Maskinkasko dækker pludselige og uforudsete skader på dine maskiner, fx hvis de ikke vil starte, eller gearkassen skal udskiftes.

Har du allerede forsikringen, kan du se, hvordan du er dækket i Mit Topdanmark

Nyværdi eller dagsværdi?

Når vi gør din erstatning op efter en skade, afhænger det af, om du har valgt at forsikre dine maskiner til nyværdi eller dagsværdi.

Er dine maskiner forsikret til nyværdi, fraregner vi ikke for slid og alder, når vi erstatter dem. Er de i stedet forsikret til dagsværdi, fraregner vi et rimeligt beløb for værdiforringelse. Maskiner kan normalt ikke erstattes til nyværdi, hvis de er mere end seks år gamle.

Få mere at vide

Læs mere om forsikring af maskiner og køretøjer

Medarbejdere, dyr og planter

Hvordan dine medarbejdere er sikret, afhænger af hvilke dækninger, du har – arbejdsskadeforsikringen er dog lovpligtig, når du har medarbejdere. Har du den allerede, kan du se, hvordan dine medarbejdere er dækket i Mit Topdanmark.

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring: Hvis uheldet sker i arbejdstiden

Dækker dine medarbejdere, hvis de kommer til skade under arbejde og får varige mén.

Heltidsulykkesforsikring: Hvis uheldet sker uden for arbejdstiden

Dækker dine medarbejdere udover, hvad den lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækker – og ikke kun i arbejdstiden, men døgnet rundt.

Sundhedsforsikring: Hvis medarbejdere har brug for hurtig behandling

Garanterer medarbejdere hurtig behandling uden om det offentlige og dækker undersøgelse, behandling, operation, medicin mv.

Få mere at vide

Læs mere om forsikring af medarbejdere (landbrug)

Læs mere om forsikring af medarbejdere (erhverv)

 

 

Uanset om du fx har kvæg, svin, fjerkræ, heste, får, geder eller hjorte, dækker vi dine dyr efter brand, storm, tyveri osv. Og så dækker vi altid til markedspris.

Har du allerede forsikringen, kan du se præcis, hvordan dine landbrugsdyr er dækket i Mit Topdanmark.

Få mere at vide

Læs mere om forsikring af landbrugsdyr

Vores landbrugsforsikring dækker skader på planter og afgrøder til markedspris ved fx hagl, brand, tyveri og hærværk. Og så dækker den, uanset om en skade opstår på marken, i laden, under transport eller på arealer, som du har forpagtet.

Har du allerede forsikringen, kan du se, hvordan du er dækket i Mit Topdanmark.

Få mere at vide

Læs mere om forsikring af planter og afgrøder

Læs vores gode råd

Pas på dine bygninger

Det er billigere at vedligeholde end at genoprette. Læs mere her.

Brandslukning

Vidste du, at det brænder tre gange så ofte i en bolig på landet som i et parcelhuskvarter?

Nye køretøjer eller maskiner?

Når du får nyt køretøj, skal du sørge for, at opdatere dine forsikringer.

Fandt du ikke svaret?

Du er altid velkommen til at kontakte os.