Ægteparret sidder ved spisebordet med deres Ipad og taler om deres forsikringer og pensionsordninger.

Ophørs­pension

Omsæt værdien af din virksomhed til pensionspenge

 • Omsæt overskuddet fra et virksomhedssalg til en pension
 • Du får fuldt skattefradrag for din indbetaling
 • Du udskyder skatten fra salget, til pensionen skal udbetales
Ring 44 74 44 44

Sådan fungerer ophørspension

 • Du kan købe ophørspension, når du er fyldt 55 år og har ejet din virksomhed i mindst 10 år af de sidste 15 år
 • Du skal sælge din virksomhed helt eller delvist for at kunne købe en ophørspension
 • Du kan indbetale op til 2.966.900 kr. på en ophørspension - du får fradrag for hele indbetalingen
 • Hvis du indbetaler samme år, som du sælger virksomheden, eller inden 1. juli året efter, får du fradraget i skatteopgørelsen for salgsåret – indbetaler du senere, får du først fradraget i indbetalingsåret
 • Din sidste indbetaling skal ske senest 10 år efter salget af virksomheden

Hvilken opsparingsform ønsker du?

Hos Topdanmark kan du vælge mellem en række fleksible opsparingsformer:

 • Vælg et formål - fx grøn omstilling eller teknologisk udvikling
 • Vælg, hvor høj risiko vi skal investere din opsparing med
 • Så har du mulighed for at få nogle af markedets højeste afkast

Læs mere om Formålspension

 • Denne type opsparing giver dig et markedsafkast og afspejler de resultater, Topdanmarks investeringseksperter skaber. Du har gode muligheder for høje afkast, men accepterer også risiko for negative afkast i perioder.
 • Topdanmark tager sig af investeringerne, du skal blot forholde dig til, hvilken risiko du ønsker og har mulighed for at tage. Du kan vælge mellem lav, mellem og høj risiko.
 • Din risiko falder automatisk, jo tættere du kommer på udbetalingstidspunktet

Læs mere om Profilpension

Der er også to andre muligheder:

 • Link Pension – du vælger selv, hvad der skal investeres i – og påtager dig den fulde risiko
 • Pension med gennemsnitsrente* – du får garanti for en bestemt årlig minimumsrente – og har ingen risiko, men heller ikke mulighed for stor gevinst ved markedsafkast.
  *Denne investeringsform kan ikke længere nyoprettes. Hvis din nuværende investeringsform er pension med gennemsnitsrente, fortsætter det uændret.

Sådan udbetales ophørspension

Du bestemmer selv, hvornår udbetalingerne af din ophørspension skal begynde – dog tidligst 5 år før din folkepensionsalder.

Ratepension, livrente eller en kombination?

Når du opretter din ophørspension, skal du vælge en udbetalingsform: ratepension, livrente eller en kombination af de to. På livrente kan udbetalingerne begynde med det samme - på ratepension først, når du har haft ophørspensionen i 5 år.

Udbetalingerne fra ratepension sker hver måned over en aftalt årrække på mindst 10 år. Når du har en Ophørspension, behøver udbetalingerne ikke stoppe, når du fylder 87 år som med en almindelig ratepension. Dør du, inden den aftalte periode ophører, får dine efterladte resten af din opsparing.

En Livrente udbetales som udgangspunkt som et beløb hver måned, indtil du dør. Du har mulighed for at udvide din Livrente med en garanti, så dine efterladte får de resterende udbetalinger i garantiperioden, hvis du dør, inden garantien udløber.

En Livrente kan også oprettes som en Ophørende Livrente.

Udskyd beskatningen

Du får fuldt fradrag for alt, hvad du indbetaler til din ophørspension op til grænsen på 2.966.900 kr. Du betaler almindelig indkomstskat af udbetalingerne. På den måde udskyder du beskatningen fra det år, du sælger virksomheden, og altså tjener meget, til du får opsparingen udbetalt. Herved fordeler du beskatningen over en årrække, så den andel af salgssummen, du ender med at betale i topskat, bliver mindre.

Andre pensioner