Få adgang til særligt gode forsikringer

Kun for medlemmer af IT-Branchen

Samarbejdsaftale med stærke fordele

Er du medlem af IT-Branchen, kan du helt ekstraordinært få en række af vores forsikringer med særligt gode dækninger. Gennem et stærkt samarbejde med IT-Branchen og et hold af vores erfarne assurandører har vi sikret, at du som medlem bl.a. kan få:

 

 • 20 % rabat på alle erhvervsforsikringer (undtagen arbejdsskadeforsikring)
   
 • Ekstra dækninger til IT-ansvarsforsikring tilpasset jeres virksomhed
   
 • Ekstra dækninger til løsøreforsikring

Udvidede dækninger til IT-ansvarsforsikring

IT-ansvarsforsikringen er et tilvalg til vores erhvervs- og produktansvarsforsikring. Den dækker, hvis du eller dine medarbejdere kommer til at lave en skade i udførelsen af jeres IT-arbejde. Som medlem af IT-Branchen kan du få nogle helt særlige udvidelser med i din IT-ansvarsforsikring hos os.

 

 • Dækning af eksterne konsulenter

IT-ansvarsforsikringen er udvidet til automatisk også at dække virksomhedens eksterne konsulenter. Hvis du derfor har eksterne konsulenter i din virksomhed, dækker IT-ansvarsforsikringen også, hvis konsulenterne laver skader i arbejdet hos dine kunder.

 

 • Vær dækket i hele verden

Hvis du eller dine medarbejdere – og også eksterne konsulenter løser midlertidige opgaver i udlandet, dækker IT-ansvarsforsikringen også disse potentielle skader.

 

 • Forhøj din forsikringssum

Hvis du har en skade, der overstiger den forsikringssum, du valgte, da du købte forsikringen, har du mulighed for at få forhøjet din forsikringssum. Det betyder, at hvis du har en skade, hvor du får erstatning for hele forsikringssummen, så kan du forny summen - og derved få erstattet en ny skade senere på året. 

 

 • Få nye låse, hvis du mister dine nøgler

Vi dækker udgifterne forbundet med at få nye nøgler – både fysiske og elektroniske, hvis du, dine medarbejdere eller eksterne konsulenter mister eller ødelægger virksomhedens nøgler.

 

 • Dobbelt så hurtig erstatning ved hackerangreb

Bliver jeres virksomhed udsat for et hackerangreb, kan I allerede efter 12 timer få erstatning for driftstab, hvor der normalt kan gå op til 24 timer.

 

Dine fordele som medlem af IT-branchen med en IT-ansvarsforsikring

Læs mere om vores IT-ansvarsforsikring under erhvervs- og produktansvarsforsikring

 

Endnu bedre dækning til løsøreforsikring

Løsøreforsikringen dækker din virksomheds ting som fx inventar, varer, computere og maskiner ved brand, vandskader og tyveri. Som medlem af IT-Branchen får du nogle helt særlige udvidelser med i din løsøreforsikring hos os.

 

 • Ingen aldersafskrivning på IT-udstyr

Som medlem af IT-Branchen er der ingen aldersafskrivning på jeres IT-udstyr. Skulle I derfor miste eller ødelægge noget af jeres IT-udstyr, har tingene den samme erstatningsværdi, som da I købte udstyret.

 

 • Dit bærbare IT-udstyr er dækket i hele verden

Er du, dine medarbejdere eller eksterne konsulenter på konferencer, messer eller udfører midlertidigt arbejde i udlandet, er jeres IT-udstyr også dækket, hvis I skulle miste eller ødelægge det i udlandet.

 

 • Ingen tidsbegrænsning ved tyveri

Der er ingen tidsbegrænsning ved tyveri fra en aflåst bil. Så hvis I får stjålet noget fra en aflåst bil, erstatter vi, uanset tidspunkt på døgnet.

Læs mere om vores løsøreforsikring.