Husk sikkerheden, når du arbejder med mælkekøletanke

Med grundig forberedelse kan du nedsætte risikoen for uheld, når du arbejder i og omkring mælkekøletanke.

Køer der står i laden og spiser

Undgå ulykker

Giftige dampe, drukning og iltmangel er blandt de farer, der er ved at arbejde med mælkekøletanke.  

Det er derfor vigtigt, at du har fokus på sikkerheden, når du færdes omkring – og især i – mælkekøletanken.  

 

Oplær nye medarbejdere 

Skiltning, værnemidler og en serviceret hovedafbryder er nogle af de vigtigste ting at være opmærksom på, inden arbejdet påbegyndes. Og så skal du huske grundig oplæring af praktikanter, nye medarbejdere eller andre uden erfaring med tankene.  

 

Det skal du især huske, når du arbejder med mælkekøletanke:  

  • Inspicér så vidt muligt tanken udefra 

  • Ingen adgang til tanken uden åndedrætsværn med gasfilter samt sikkerhedsline 

  • Tjek altid iltindholdet i tanken, inden du træder ned i den 

  • Sørg for at have en stige eller lignende med ind i tanken, så du kan komme hurtigt ud ved behov 

  • Arbejd aldrig alene. Sørg for at en kollega holder opsyn og kan tilkalde hjælp, hvis du får brug for det 

  • Sørg for tydelig skiltning og gennemgå skilte samt sikkerhedsprocedurer med nye eller uerfarne medarbejdere 

 

Er du korrekt forsikret i tilfælde af ulykker? 

Få hjælp af din assurandør eller kontakt Topdanmark Landbrug direkte på telefon 44 74 71 12 eller pr. mail på  landbrug@topdanmark.dk.