Nødstop kan redde liv

Der sker mange arbejdsulykker i landbruget. Med et nødstop kan man gøre ulykken mindre eller undgå den helt 

To traktorer på marken, den ene er i brand

Stop ulykken

Landbruget har en ærgerlig placering i toppen, når det handler om brancherne med flest arbejdsulykker.  

Ulykkerne spænder lige fra fald på et glat staldgulv til de mere alvorlige ulykker omkring gårdens store maskiner. Ulykker, der kan være livsfarlige.  

 

Når ulykken sker 

Planlægning og grundig oplæring er vigtig, når det handler om at undgå ulykker omkring maskiner eller større værktøjer. Men når ulykken allerede er i gang, kan et nødstop være det, der afgør, om den uheldige medarbejder får alvorlige skader eller ej.  

 

Gode råd om nødstop 

  • Der skal være nødstop på gårdens større maskiner og anlæg. Eventuelt også større værktøjer.  

  • Nødstoppet skal stoppe hele maskinen 

  • Nødstoppet skal være CE-mærket og installeret af en autoriseret el-installatør 

  • Maskinen må ikke kunne starte igen af sig selv efter et nødstop 

  • Nødstoppet skal jævnligt testes og skal tjekkes, når maskinen efterses 

  • Nødstoppet skal være tydeligt placeres, og alle medarbejdere skal instrueres i brugen 

 

Er du korrekt forsikret i tilfælde af ulykker? 

Få hjælp af din assurandør eller kontakt Topdanmark Landbrug direkte på telefon 44 74 71 12 eller pr. mail på  landbrug@topdanmark.dk.