Forsikring af maskiner og køretøjer

  • Få dækket maskinskader til markedspris
  • Dækker både ansvarsskader og driftstab
  • Lånte/lejede maskiner er dækket
Landbrugsforsikring - brand i mejetærsker mark

Dækning til det hele

Få dækket alle dine maskiner og køretøjer i en stor, fleksibel pakke til dig, der har et professionelt landbrug. Vi sammensætter en totalløsning, som dækker lige præcis dér, hvor du har brug for det.

Det kan vi bl.a. dække

Tilvalg: Gør din dækning endnu bedre 

Værd at vide

Du kan forsikre dine maskiner til enten nyværdi eller dagsværdi. Er dine maskiner forsikret til nyværdi, fraregner vi ikke for slid og alder, når vi erstatter dem. Er de forsikret til dagsværdi, fraregner vi et rimeligt beløb for værdiforringelse. Maskiner kan normalt ikke erstattes til nyværdi, hvis de er mere end seks år gamle.

Brand i store landbrugsmaskiner som fx mejetærskere fører hvert år til skader for flere millioner. Derfor stiller vi krav om punktsikring (automatisk brandslukningsanlæg) på de dyreste og mest udsatte maskiner:

  • Selvkørende fintsnittere (alle typer)
  • Mejetærskere
  • Storballepressere (til både rundballer, mini-bigballer og bigballer)
  • Selvkørende rodfrugtoptagere (kartoffeloptagere, roeoptagere mv.)
  • Selvkørende skårlæggere

 

Sådan fungerer punktsikring

Systemet består af en pulverslukker på 6 eller 12 kg og et system af slanger, der føres rundt på de steder i motoren, lejerne mv. med størst risiko for brand. Når en brand opstår, brænder slangerne over og pulveret sprøjter ud på det rigtige sted.

Systemet kan også indeholde en alarm i førerkabinen, så maskinføreren kan stoppe maskinen og evt. selv hjælpe med manuel brandslukning.

 

Vilkår

Alle detaljer står i vilkårene

Siden her handler om den nyeste udgave af forsikringen. Det er ikke en fuldstændig beskrivelse. Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker, kan du downloade de nyeste vilkår herunder. Har du allerede forsikringen? Log ind i Mit Topdanmark og se de vilkår, der gælder for dig.

Andre har også valgt