Udenlandsk arbejdskraft

Hjælp dine medarbejdere til et trygt ophold i Danmark.

To damer går udenfor og ordner bede, den ene går med en kasse med grønt

Gode råd til dig der har udenlandske medarbejdere

Hjælp dine udenlandske medarbejdere med at få viden om det danske forsikringssystem og sundhedsvæsen. 

Ret til offentlige ydelser og sundhedskort

Alle, der arbejder og er tilmeldt folkeregisteret i Danmark har ret til alle offentlige sundhedsydelser. Sundhedskortet får man hos kommunen.

Forsikring for indbo og privatansvar

Udenlandske medarbejdere bør have en indbo- og en ansvarsforsikring – også selvom nogle af dem ikke har ret mange ting.

Du kan udvide din landbrugsforsikring, så den dækker de udenlandske medarbejderes indbo med en sum på op til 25.000 kr. Forsikringen kan også dække deres privatansvar, forudsat at der er en gældende ansættelseskontrakt, og medarbejderne bor på en af de adresser, som er forsikret på policen.

De udenlandske medarbejdere skal have deres egen personlige indbo- og ansvarsforsikring, hvis de:

  • Har større værdier end de 25.000 kr.
  • Ikke bor på ejendommen
  • Har sin familie med til Danmark

Ulykkesforsikring

Medarbejderen er omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, som dækker i arbejdstiden.

Du kan tilvælge plusdækning på landbrugsforsikringen, så er udenlandsk medhjælp ekstra dækket under arbejde på bedriften. Skal den udenlandske medhjælper også dækkes i fritiden, skal han have sin egen personlige ulykkesforsikring.

Bil og andre køretøjer

Hvis en udenlandsk medarbejder har en bil, skal den omregistreres til danske nummerplader senest 30 dage efter ankomsten til Danmark. Skadesfri kørsel kan overføres fra et udenlandsk forsikringsselskab, såfremt der findes en erklæring på engelsk.

Som minimum skal der samtidig tegnes en ansvarsforsikring i et dansk forsikringsselskab. Det samme gælder for motorcykler og knallerter.

Hjemtransport

Hvis en udenlandsk medarbejder bliver syg – måske længerevarende, brækker et ben eller i værste fald dør og i den forbindelse ønsker at komme hjem, er der ingen dansk forsikring, som dækker hjemtransporten. Der er heller ikke nogen forsikring, som dækker hjemtransport af ejendele som indbo, motorkøretøjer m.m. Den udenlandske medarbejder bør undersøge mulighederne for eventuel forsikring i hjemlandet.

 

Hvordan kommer jeg videre?

Hent vores tjekliste og giv evt. den engelske version til dine udenlandske medarbejdere.