Hjælp dine udenlandske medarbejdere

Støt dine medarbejdere til et trygt ophold i Danmark.

To damer går udenfor og ordner bede, den ene går med en kasse med grønt

Alle, der arbejder og er tilmeldt folkeregisteret i Danmark, har ret til offentlige sundhedsydelser. Sundhedskortet får de hos kommunen. 

Udenlandske medarbejdere bør have en indbo- og en ansvarsforsikring – selv hvis de ikke har ret mange ting. 

Du kan udvide din landbrugsforsikring, så den dækker de udenlandske medarbejderes indbo med en sum på op til 25.000 kr. I visse tilfælde skal medarbejderen dog have egen indbo- og ansvarsforsikring. Det er, hvis de har værdier for mere end 25.000, ikke bor på din ejendom, og hvis de har familie med fra hjemlandet.  

 

Ulykkesforsikring 

Medarbejderen er omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, som dækker i arbejdstiden. 

Du kan tilvælge plusdækning på din landbrugsforsikring. Så er udenlandsk medhjælp ekstra dækket under arbejde på bedriften. Skal den udenlandske medhjælper også dækkes i fritiden, skal han dog have sin egen personlige ulykkesforsikring. 

 

Forsikring af bil og andre køretøjer 

Hvis en udenlandsk medarbejder har en bil, skal den omregistreres til danske nummerplader senest 30 dage efter ankomsten til Danmark. Skadesfri kørsel kan overføres fra et udenlandsk forsikringsselskab.Som minimum skal der samtidig tegnes en ansvarsforsikring i et dansk forsikringsselskab. Det samme gælder for motorcykler og knallerter. 

 

Hjemtransport ved skade 

Hvis en udenlandsk medarbejder bliver syg, brækker et ben eller i værste fald dør og i den forbindelse ønsker at komme hjem, er der ingen dansk forsikring, som dækker hjemtransporten. Den udenlandske medarbejder bør undersøge mulighederne for eventuel forsikring i hjemlandet.