Har du styr på sikkerhedsudstyret?

Bruger du sikkerhedsudstyret korrekt, nedsætter du risikoen for ulykker.

Mand står med sikkerheds briller og handsker i hånden

Sikkerheden i fokus

På siloen, i værkstedet og oppe under loftet … Der er flere steder på gården, hvor det er vigtigt at have styr på sikkerhedsudstyret for at sikre din og dine medarbejderes sikkerhed.  

Korrekt brug af sikkerhedsudstyr nedsætter nemlig risikoen for ulykker markant.  

 

Kender medarbejderne udstyret? 

Sikkerhedsudstyret er blandt andet sikkerhedsbriller, høreværn, handsker og sikkerhedssko.

Sørg for at alle medarbejdere og praktikanter er instrueret i placeringen af udstyret, og hvordan man bruger det korrekt.  

 

Gør det let at huske udstyret

Ved at lægge sikkerhedsudstyret dér, hvor det skal bruges, øger du chancen for, at du og medarbejderne husker at bruge udstyret. Eksempelvis kan du hænge høreværn på de larmende maskiner.

 

Vær derudover opmærksom på: 

  • At du beskytter dig under hele opgaven – også de små og hurtige opgaver 

  • At der er lavet en risikovurdering af opgaverne, så du sikrer, at det rigtige sikkerhedsudstyr bliver brugt 

  • At efterse udstyret med jævne mellemrum, så du ikke risikerer at bruge defekt sikkerhedsudstyr 

  • At noget sikkerhedsudstyr – som f.eks. filtre i åndedrætsværn – har en udløbsdato 

 

Er du rigtigt forsikret? 

Tjek dine forsikringer på Mit Topdanmark

Du kan også få hjælp af din assurandør eller kontakte Topdanmark Landbrug direkte på telefon 44 74 71 12 eller pr. mail på  landbrug@topdanmark.dk.