Undgå brand i din el-tavle

Brug termografi og undgå brand ved fejl i dine el-tavler.

Mand der står med måleapparat

Fejl i din el-tavle kan betyde driftstop og i værste fald brand. Ved brug af termografi kan du få tjekket din el-tavle, så du er sikker på, at der ikke er skjulte, brandfarlige el-løsninger i dine installationer.


Er din el-tavle brandsikret?

Rigtigt mange landbrug er afhængige af store el-installationer, for at driften kan fungere. Desværre kan der gemme sig fejl i el-installationerne, der stopper for driften, eller i værste tilfælde kan udløse en brand. Faktisk opstår hver fjerde brand i el-installationer og ledningsnetværk, hvor de hyppigste årsager er løse klemskruer, defekte låger og støv. 


El-termografi sikrer dig mod farlige fejl

Med el-termografi kan du sikre dig mod farlige fejl i dine el-installationer, der ikke kan ses med det blotte øje. Det gælder også nye el-tavler, hvor el-termografi kan spotte de farlige fejl i el-tavler. Mens belastningen af driften er på sit højeste, fotograferer et varmefølsomt kamera dine el-tavler og registrerer de løse el-forbindelser.


Hvordan og hvad koster det?

Hvis du ønsker at få foretaget en el-termografi af dine el-tavler, skal du kontakte en virksomhed eller person, der er certificeret til arbejdet af Dansk Brandteknisk Institut. Der findes flere større virksomheder, fx Kemp & Lauritzen. El-termografi af en standard el-tavle koster typisk 2.500 kr. plus moms.


Er du rigtigt forsikret i tilfælde af brand? 

Med vores landbrugsforsikring er du dækket mod en rækker skader – og også skader som følge af brand. Du kan få landbrugsforsikringen tilpasset dine behov, så du altid er dækket korrekt.
Læs mere om vores landbrugsforsikring

Er du allerede kunde hos os, kan du tjekke alle dine forsikringer på Mit Topdanmark. Du kan også få hjælp af din assurandør eller kontakte Topdanmark Landbrug direkte på telefon 44 74 71 12 eller pr. mail på landbrug@topdanmark.dk