Pas på de brandfarlige fyrrum

Vedligeholdelse og forebyggelse kan minimere risikoen for brand.

Mand står og hælder piller i sit pillefyr

Hver dag er der brand på en dansk gård

Fyrrummet er et af de mest brandfarlige steder på gården. Det er derfor et oplagt sted at sætte ind, hvis du vil minimere risikoen for brand.  

Ideelt set bør fyrrummet være afskærmet fra resten af ejendommen med brandsikre vægge og eventuelt også en branddør. Derudover er det vigtigt, at rummet - så vidt det er muligt - ryddes for alt, der kan antændes af gnister eller høj varme.  

 

Flere gode råd: 

  • Ryd rummet for alt brandbart. Kan det ikke lade sig gøre, er det vigtigt at holde orden og rydde gulvet for brandfarligt skidt og støv.  
  • Brug ikke rummet til at opbevare maling og brandbare kemikalier 
  • Husk at tætne alle sprækker i rummet, da ilten, som siver igennem sprækkerne, giver næring til ilden, hvis en brand bryder ud 
  • Sørg for at have en brandslukker i fyrrummet på minimum 6 kilo. Slukkeren skal placeres, så du kan nå den fra indgangen til fyrrummet. 
  • Tør ikke tøj eller lignende i det varme og tørre fyrrum

 

Brandsektionering kan redde liv 

Ved opdele gårdens bygninger i brandsektioner kan man måske undgå, at en lille brand breder sig og giver store ødelæggelser – og i værste fald koster menneske- eller dyreliv.  

 

Læs mere generelt om brandsektionering 

 

Læs mere om branddøre

 

Få flere gode råd i vores tjekliste om brandfaren i fyrrum

 

Er du rigtigt forsikret i tilfælde af brand? 

Tjek dine forsikringer i Mit Topdanmark

Du kan også få hjælp af din assurandør eller kontakte Topdanmark Landbrug direkte på telefon 44 74 71 12 eller pr. mail på  landbrug@topdanmark.dk.