Vær opmærksom på sikkerheden i værkstedet

Gårdens værksted behøver ikke at være et farligt sted - hvis blot du følger nogle simple tips.

Vinkelsliber der laver gnister

Sikker brug af værktøj

Skarpe vinkelslibere, tunge traktorhjul og spidse søm er blandt de farlige ting, man finder i gårdens værksted. Du, dine medarbejdere eller besøgende på gården kan derfor hurtigt komme til skade, hvis ikke I er opmærksomme.  

 

Ryd op og efterse

Allervigtigst er det, at værkstedet holdes ryddeligt, og at værktøj og maskiner jævnligt efterses.  

 

Pas på dig selv - og dine medarbejdere

Brug altid værnemidler som høreværn eller sikkerhedsbiller – uanset hvor kort tid du skal arbejde med værktøjet.  

Oplær og instruér alle nye medarbejdere eller praktikanter, så de føler sig trygge omkring arbejdet i værkstedet. Hver gang der købes nye elektriske værktøjer, skal alle have en instruktion i brugen.    

Og så skal førstehjælpskassen, ildslukkeren og advarselsskilte selvfølgelig altid være opdaterede og let tilgængelige.

 

Er du korrekt forsikret? 

Få hjælp af din assurandør eller kontakt Topdanmark Landbrug direkte på telefon 44 74 71 12 eller pr. mail på  landbrug@topdanmark.dk.