Forsikring af medarbejdere i landbruget

  • Tilfredse medarbejdere til hverdag
  • Ekstra hjælp efter ulykker
  • Flere muligheder end bare lovpligtig forsikring
Medarbejder står i kostalden og er ved at fodre en af køerne. Landmanden har forsikret alle sine medarbejdere.

Dækning

Loven kræver, at alle virksomheder har en arbejdsskadeforsikring, som dækker, hvis en medarbejder kommer til skade i arbejdstiden – fx hvis en medarbejder får armen i klemme i en maskine eller falder ned fra en vogn. Den dækker også, hvis en medarbejder får en sygdom eller lidelse, der skyldes arbejdet.

Sådan kan dine medarbejdere være dækket 

Værd at vide

Som arbejdsgiver skal du have en arbejdsskadeforsikring, der dækker dine medarbejdere, hvis de kommer til skade i arbejdstiden. Er du selvstændig, har du ikke pligt til at købe forsikringen - heller ikke selvom din ægtefælle er ansat hos dig. Det kan dog være en god idé.

En arbejdsskade dækker over både arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Mens arbejdsulykker er dækket af arbejdsskadeforsikringen, er erhvervssygdomme dækket af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), som du som arbejdsgiver har pligt til at tilmelde dig.

Læs mere om dine pligter i forhold til arbejdsskader

Vilkår

Alle detaljer står i vilkårene

Siden her handler om den nyeste udgave af forsikringen. Det er ikke en fuldstændig beskrivelse. Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker, kan du downloade de nyeste vilkår herunder. Har du allerede forsikringen? Log ind i Mit Topdanmark og se de vilkår, der gælder for dig.

Andre har også valgt