Ekstra forsikring under ombygning

Kontakt os inden projektets start og få en entrepriseforsikring, der dækker udgifter til stjålne byggematerialer eller skader under ombygning.

Skelettet til et hus

Ombygning med ro i maven

Hvis du for eksempel skal udvide din bedrift med en ny stald eller udskifte taget på stuehuset, er en entrepriseforsikring en rigtig god idé.  

De almindelige forsikringer dækker nemlig ikke, hvis byggematerialerne bliver stjålet, eller der sker skader som følge af byggeriet. 

 

Der sker altid noget uventet 

Et byggeri skal ikke være særligt stort eller en renovering særligt omfattende, før man kan opleve, at der sker noget uventet; Vejret driller, eller der sker uheld, som udløser en skade.  

Desværre kan man ikke forsikre sig mod tidspres og stress under byggeriet, men man kan sikre, at man får dækket udgifterne, hvis fx spær vælter og beskadiger murværket, eller hvis byggematerialer bliver stjålet. 

 

Dækker også eksisterende bygninger

Ud over materialerne dækker en entrepriseforsikring også, hvis der på grund af byggeriet sker skader på eksisterende bygninger, maskiner eller indbo. 

 

Er du rigtigt forsikret? 

Tjek dine forsikringer på Mit Topdanmark

Du kan også få hjælp af din assurandør eller kontakte Topdanmark Landbrug direkte på telefon 44 74 71 12 eller pr. mail på  landbrug@topdanmark.dk.