Forsikringsbehov for store landbrug

Har du et stort landbrug, vil du ofte have mange hundrede hektar jord, landbrugsdyr, flere ansatte samt forskellige køretøjer og maskiner. Det stiller krav til din forsikringsdækning – tjek, at du har den rigtige.

Ring 44 74 71 12

Særligt vigtige forsikringer for store landbrug

Du kan i skemaet se hvilke dækninger, du skal være opmærksom på, når du har et stort landbrug.

Dækningsbehov

Forsikringer
Ejer og ansatte
 • Arbejdsskadeforsikring: Er lovpligtig til ansatte, men frivillig for ejeren – dækker ved tilskadekomst i arbejdstiden
 • Sygedriftstabsforsikring: Hold gang i virksomheden ved sygdom eller tilskadekomst, så indtjeningen kan opretholdes
Afgrøder
 • Brand, hagl og tyveri: Dækker skade på afgrøder – både i marken og laden
 • Driftstabsforsikring: Dækker det økonomiske tab, hvis der sker skade på afgrøder
Dyr
 • Kaskodækning, der dækker ved en lang række skader på dyrene – fx ved brand, vand, tyveri og påkørsel
 • Bedriftsansvar: Dækker, hvis dyrene påfører skade på andre eller deres ting – er lovpligtig for hesteejere
 • Svineulykke: Dækker, hvis en gris kommer til skade og må aflives
 • Kvægsygdom, kødkvæg og kælvningsdækning: Dækker, hvis kvæg må aflives pga. sygdom, hvis der sker skader på kødkvæg til fx dyrskuer, eller hvis kalven eller koen dør inden for kalvens første levedøgn
Mælk og kød til levering
 • Mælkedækning: Sikrer ejeren, hvis der fx er kvalitetsfejl i mælken
 • Transportskade: Dækker skade på dyrene ved færdselsuheld
Bygninger
 • Kaskodækning og driftstab: Dækker ved en lang række skader på bygninger og siloer – fx ved brand og storm, samt hvis indtjeningen bliver nedsat pga. en skade
Salg af varer*
 • Produktansvar: Dækker, hvis en kunde får en skade eller bliver syg pga. ejerens produkter
 • Cyberforsikring: Sikrer ekspertrådgivning ved virus- og hackerangreb
 • Netbankforsikring: Dækker tab ved netbankindbrud – banken dækker ikke indbrud på en erhvervskonto
Maskiner og køretøj
 • Kaskoforsikring: Dækker en lang række skader på maskiner og køretøj – fx ved brand
 • Kørsels- og maskinkasko: Dækker fx, hvis en maskine ikke vil starte
 • Ansvarsforsikring: Dækker ansvaret, hvis ejeren laver en skade på andre og deres ting med en maskine eller et køretøj
Dyrevelfærd
 • Udvidet lovliggørelse: Dækker de krav, der kan stilles i henhold til lov om dyrevelfærd
Gæster på gården
 • Plus ulykke: Dækker, hvis en besøgende på gården kommer til skade

*Varer i kommission er ikke automatisk omfattet af landbrugsforsikringen – aftal med producenten, hvem der har ansvaret for varelageret. Har du som butiksejer ansvaret, kan det medforsikres.

Ægteparret sidder ved spisebordet med deres Ipad og taler om deres forsikringer og pensionsordninger.

Gør, som over 330.000 andre

Gå ikke glip af vigtigt nyt om dine forsikringer. Vi holder dig opdateret – lige hvor det passer dig.

Tilmeld dig vores beskeder på din profilside i Mit Topdanmark.
 

Tilmeld vores beskeder