Brand

En mejetærsker og en traktor kører på marken og høster. Mejetærskeren fylder kornet over på ladet af traktoren.

Det slår gnister i marken

Rammer skæreboret en sten, kan der komme en gnist, og det kan let starte en brand, som let breder sig i vinden, så afgrøder på store arealer går tabt. Der er samtidig risiko for skader på personer og maskiner.

Flere markbrande anmeldt

”Selvom høsten kun er startet i begrænset omfang, har Topdanmark i de sidste dage fået anmeldelse om flere markbrande, som er opstået, mens mejetærskeren kørte i marken. En landmand har endda haft to brande. Den sandsynlige årsag er, at skærebordet har ramt en sten og en gnist har antændt halmen”, fortæller Svend-Anker Worm fra Topdanmark.

”Landmændene har brug for halmen, så løsningen er ikke bare at sætte en høj stub. Man bør derimod sikre sig, at man har mulighed for at begrænse og slukke en eventuel brand”, fortsætter han samt selvfølgelig at kunne tilkalde brandvæsenet.

Tag vand med ud i marken

Vand er et godt slukningsmiddel, og det er derfor godt, hvis man kan tage en gyllevogn med vand med ud i marken. Jacob Justesen, landmand i Østjylland, har monteret en tank foran på traktoren og så tilsluttet tanken til en højtrykspumpe – en rigtig smart og sikker idé, som kun har kostet ca. 1.500 kr. til pumpen og et par timer i værkstedet.

En traktor med plov eller kraftig harve er også en god idé. Det giver mulighed for at lave et sort bælte, så branden ikke breder sig. Endelig må man ikke glemme pulverslukkere og branddaskeren, idet en hurtig reaktion ofte kan stoppe branden i opløbet.

Ring 112 – hent 112app

Hvis det brænder, så grib mobiltelefonen og ring 112. Alarmcentralen har brug for at vide, hvor det brænder, så brandvæsenet kan sendes afsted. Det kan være svært at oplyse den nøjagtige adresse på en mark, derfor anbefaler Topdanmark, at man henter ’112app’ ned på mobilen. Når man ringer 112 med denne app, så sendes den nøjagtige adresse som GPS-koordinater til alarmcentralen, mens man taler med dem.

Der har været tilfælde, hvor brandbilerne er kørt det forkerte sted hen, og kostbar tid er gået tabt. Derfor er denne app meget vigtig, ikke mindst for landmænd med mange adresser.