Ratepension

Få en fast udbetaling over en årrække, så du løbende har råd til det, du har brug for.

  • Få din pension udbetalt i månedlige rater
  • Du kan få udbetalingerne, fra du når pensionsalderen
  • Udbetalingerne skal strække sig over en periode på 10-30 år
Få personlig rådgivning

Sådan fungerer ratepension

En ratepension fungerer næsten som en månedsløn. Du får din pension udbetalt i rater, og du har derfor mulighed for at fortsætte din livsstil, som du kender det fra dit aktive arbejdsliv.

Du kan indbetale op til 59.200 kr. om året til din ratepension og få fradrag for din indbetaling. Det gælder også i topskatten. Indbetaler du mere, kan du med fordel vælge en livsvarig livrente som supplement til din ratepension.

Når din ratepension skal udbetales

Udbetalingen af ratepension kan tidligst begynde den dag, du når pensionsalderen. Herefter fortsætter udbetalingen som et fast beløb hver måned i mindst 10 og højst 30 år – det vælger du selv. Du betaler almindelig indkomstskat af udbetalingen, dog ikke arbejdsmarkedsbidrag. 

Værd at vide om ratepension

Hvis du dør, inden udbetalingen på din ratepension er startet, eller inden alle pengene er blevet udbetalt, bliver pensionen udbetalt til dine pårørende. De kan vælge at få udbetalt pengene på to måder:

  • Få løbende udbetalinger og betale almindelig indkomstskat
  • Få resten af pengene udbetalt på én gang og betale en afgift på 40 % til staten samt evt. boafgift efter boafgiftslovens bestemmelser

Der er forskel på, hvordan de forskellige pensioner beskattes. Få overblik over reglerne her – og bliv klogere på, hvordan du bliver beskattet.

Læs mere om skatteregler

Andre udbetalingsmuligheder