Sådan fungerer Sportspension

 • Du kan oprette en Sportspension, hvis du lever helt eller delvist af din sport
 • De penge, du indbetaler på pensionen, skal stamme fra sportsudøvelse – også fx bonus-, præmie- og sponsorpenge
 • Du skal indbetale mindst 12.000 kr. om året på din Sportspension - samlet må du dog ikke indbetale mere end 2.021.200 kr.
 • Du kan også vælge at indbetale et engangsbeløb, når du opretter ordningen
 • Jo mere du indbetaler, jo mindre af din løn betaler du skat af, og jo mere får du udbetalt, når du skal starte din nye karriere. Du får fuldt fradrag for indbetalingerne – til gengæld skal du betale personlig indkomstskat af udbetalingerne. På den måde udskyder du skatten til et tidspunkt, hvor du evt. ikke betaler topskat længere.

Hvilken opsparingsform ønsker du?

Hos Topdanmark kan du vælge mellem en række fleksible opsparingsformer:

 • Vælg et formål - fx grøn omstilling eller teknologisk udvikling
 • Vælg, hvor høj risiko vi skal investere din opsparing med
 • Så har du mulighed for at få nogle af markedets højeste afkast

Læs mere om Formålspension

 • Denne type opsparing giver dig et markedsafkast og afspejler de resultater, Topdanmarks investeringseksperter skaber. Du har gode muligheder for høje afkast, men accepterer også risiko for negative afkast i perioder.
 • Topdanmark tager sig af investeringerne, du skal blot forholde dig til, hvilken risiko du ønsker og har mulighed for at tage. Du kan vælge mellem lav, mellem og høj risiko.
 • Din risiko falder automatisk, jo tættere du kommer på udbetalingstidspunktet

Læs mere om Profilpension

Der er også to andre muligheder:

 • Link Pension – du vælger selv, hvad der skal investeres i – og påtager dig den fulde risiko
 • Pension med gennemsnitsrente* – du får garanti for en bestemt årlig minimumsrente – og har ingen risiko, men heller ikke mulighed for stor gevinst ved markedsafkast.
  *Denne investeringsform kan ikke længere nyoprettes. Hvis din nuværende investeringsform er pension med gennemsnitsrente, fortsætter det uændret.

Sådan udbetales Sportspension

Sportspension udbetales ligesom en almindelig ratepension, dvs. i lige store månedlige rater. Udbetalingerne kan fordeles over mindst 1 og højst 10 år.

SKAT har sat en grænse for, hvor meget af din opsparing, du må få udbetalt om året. Grænsen er lige nu 404.300 kr. (2022) – den bliver reguleret årligt.

Hvornår kan du få Sportspension udbetalt?

Udbetalingen skal senest begynde i det indkomstår, hvor du fylder 40 år. Hvis ikke du påbegynder udbetalingen inden da, bliver Sportspensionen forvandlet til en almindelig ratepension, som du tidligst kan få udbetalt, når du når folkepensionsalderen – i rater over mindst 10 år.

Andre pensioner