Sådan fungerer Privatpension

 1. Du vælger mellem forskellige muligheder, når vi skal investere din pensionsopsparing
 2. Du bestemmer, om din opsparing skal udbetales over en fast årrække, eller så længe du lever
 3. Du afgør, hvilke forsikringer der skal sikre dig og din familie økonomisk ved sygdom og ulykke

 

Lidt flere detaljer

 • Hvis du vil have forsikringer med i din privatpension, skal du oprette den, før du fylder 67 år
 • I nogle tilfælde er der krav om fast månedlig indbetaling af en vis størrelse – hvad der gælder for dig, afhænger af, hvordan du stykker din privatpension sammen

Hvilken opsparingsform ønsker du?

Hos Topdanmark kan du vælge mellem en række fleksible opsparingsformer:

 • Vælg et formål - fx grøn omstilling eller teknologisk udvikling
 • Vælg, hvor høj risiko vi skal investere din opsparing med
 • Så har du mulighed for at få nogle af markedets højeste afkast

Læs mere om Formålspension

 • Denne type opsparing giver dig et markedsafkast og afspejler de resultater, Topdanmarks investeringseksperter skaber. Du har gode muligheder for høje afkast, men accepterer også risiko for negative afkast i perioder.
 • Topdanmark tager sig af investeringerne, du skal blot forholde dig til, hvilken risiko du ønsker og har mulighed for at tage. Du kan vælge mellem lav, mellem og høj risiko.
 • Din risiko falder automatisk, jo tættere du kommer på udbetalingstidspunktet

Læs mere om Profilpension

Der er også to andre muligheder:

 • Link Pension – du vælger selv, hvad der skal investeres i – og påtager dig den fulde risiko
 • Pension med gennemsnitsrente* – du får garanti for en bestemt årlig minimumsrente – og har ingen risiko, men heller ikke mulighed for stor gevinst ved markedsafkast.
  *Denne investeringsform kan ikke længere nyoprettes. Hvis din nuværende investeringsform er pension med gennemsnitsrente, fortsætter det uændret.

Sådan udbetales din Privatpension

Når du opretter en Privatpension, bliver den som udgangspunkt oprettet som en Ratepension. Du kan indbetale op til 59.200 kr. om året med fuldt fradrag.

Indbetalinger ud over 59.200 kr. bliver placeret på en Livrente, hvor der ikke er nogen beløbsgrænse – du får fuldt fradrag, uanset beløbets størrelse.

Du betaler almindelig indkomstskat af dine udbetalinger, dog ikke arbejdsmarkedsbidrag.

 

Forsikringer til Privatpension

Kombinér din pension med en eller flere forsikringer, så du og din familie er godt sikret, hvis der sker dig noget – fx hvis du mister din erhvervsevne. 

Med en forsikring ved tab af erhvervsevne, får du og din familie et fast månedligt beløb, hvis du mister erhvervsevnen midlertidigt eller varigt pga. ulykke eller sygdom – du kan vælge at dække din løn helt op til 70 %.

Du kan også vælge en invalidesum, hvor du får udbetalt et engangsbeløb.

Hos os får du en af markedets bedste sundhedsforsikringer, der sikrer dig hurtig behandling – fx hos speciallæge, privathospital, fysioterapeut eller kiropraktor, når behovet opstår. Du får bl.a. frit valg af behandler, hurtig sagsbehandling og fri adgang til vores Stressfri-linje.

Forsikringen giver dig et skattefrit engangsbeløb, du kan bruge, som du vil – fx på privathospital eller bedre boligindretning. Vi dækker en lang række sygdomme, bl.a. hjerneblødning, blodprop i hjernen, nyresvigt og de fleste former for kræft.

Med en Livsforsikring kan du sikre din familie økonomisk, hvis du dør, inden din aftale ophører. 

Du kan sikre, at dit barn stadig får økonomisk hjælp, hvis du ikke er her mere. Børnepensionen fungerer som en forsørgerforsikring, der giver dine børn en årlig udbetaling. Den kan fortsætte, til barnet fylder 21 år.

Andre pensioner