Skatteregler - en oversigt

Skat af dine ind- og udbetalinger

Der er forskel på, hvordan de forskellige pensioner bliver beskattet. Ind- og udbetalinger til en ratepension beskattes fx anderledes end til en aldersforsikring.

Her kan du se de overordnede regler for de forskellige udbetalingsformer.

Skat af ind- og udbetalinger:

Indbetalingsloft i 2022 Fradrag Udbetalingsform Beskatning ved udbetaling ***) Beskatning ved udbetaling til de efterladte
Ratepension Fradragsloft  i alt 59.200 kr. for ratepension og Ophørende livrente tilsammen *) Fuld fradragsret og ekstra pensionsfradrag*)  Månedlige rater Beskattes som personlig indkomst Løbende udbetalinger til ægtefælle, samlever og børn/stedbørn/samlevers børn/livsarvinger under 24 år er skattepligtigt personlig indkomst. Løbende udbetalinger til andre beskattes med 40 % afgift og evt. boafgift *****)

Ophørende pension

Fradragsloft  i alt 59.200 kr. for ratepension og Ophørende livrente tilsammen *) Fuld fradragsret og ekstra pensionsfradrag*) Månedlige rater Beskattes som personlig indkomst Løbende udbetalinger til ægtefælle, samlever og børn/stedbørn/samlevers børn/livsarvinger under 24 år er skattepligtigt personlig indkomst. Løbende udbetalinger til andre beskattes med 40 %afgift og evt. boafgift *****)
Livrente Ubegrænset **)   Fuld fradragsret og ekstra pensionsfradrag**) Månedlige rater Beskattes som personlig indkomst Løbende udbetalinger til ægtefælle, samlever og børn/stedbørn/samlevers børn/livsarvinger under 24 år er skattepligtigt personlig indkomst. Løbende udbetalinger til andre beskattes med 40 %afgift og evt. boafgift *****)
Aldersopsparing 5.500 Ingen fradragsret Engangsudbetaling Ingen beskatning Udbetales på én gang – der trækkes evt. boafgift *****)
Kapitalpension Du kan ikke længere indbetale til kapitalpension Ingen fradragsret Engangsudbetaling 40 % ****) Udbetales på én gang – der trækkes 40 % i afgift i 2022 og evt. boafgift *****)

 

*) Fradrag for indbetaling til ratepension og ophørende livrenter

Fradragsloftet for en ratepension og en ophørende livrente er på 59.200 kr. (2022). Beløbet reguleres hvert år og er et maksimum for fradrag af indbetalinger til ratepensioner og ophørende livrenter inden for det samme år. Indbetalinger til ratepension og ophørende livrenter kan trækkes fra ved beregning af topskat.

15 år eller mindre
Har du 15 år eller mindre til folkepensionsalderen, får du ekstra fradrag på 32 % af indbetalinger op til 75.600 kr. i 2022. Det vil sige, at dit fradrag højst kan være 75.600 kr. x 0,32 = 24.192 kr. i 2022.

Mere end 15 år
Har du mere end 15 år til folkepensionsalderen, får du ekstra fradrag på 12 % af indbetalinger op til 75.600 kr. i 2022. Det vil sige, at dit fradrag højst kan være (75.600 kr. x 0,12 = 9.072 kr. i 2022). 
 

**) Ubegrænset indbetaling med fradragsret

For arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger gælder, at du kan indbetale ubegrænset til livsvarige livrenter.

Privat oprettede livsvarige livrenter har denne regel: Er indbetalingsperioden 10 år eller mere, har du fradrag for hele beløbet i indbetalingsåret. Hvis indbetalingsperioden er kortere end 10 år, og de samlede årlige indbetalinger til den livsvarige livrente er større end det ”almindelige” opfyldningsfradrag (i 2022 er det 54.500kr.), skal fradraget fordeles med 1/10 om året i ti år.

Er du selvstændigt erhvervsdrivende, kan du få fradrag for indskud på op til 30 % af årets overskud.

15 år eller mindre
Har du 15 år eller mindre til folkepensionsalderen, får du ekstra fradrag på 32 % af indbetalinger op til 75.600 kr. i 2022. Det vil sige, at dit fradrag højst kan være 75.600 kr. x 0,32 = 24.192 kr. i 2022.

Mere end 15 år
Har du mere end 15 år til folkepensionsalderen, får du ekstra fradrag på 12 % af indbetalinger op til 75.600 kr. i 2022. Det vil sige, at dit fradrag højst kan være (75.600 kr. x 0,12 = 9.072 kr. i 2022). 
 

***) Beskatning ved udbetaling

Vi har beskrevet den beskatning, der sker, hvis det er dig selv, der får pensionen udbetalt, og hvis det først sker, når du har opnået din pensionsudbetalingsalder.

****) Særlig afgift ved udbetaling af Kapitalpension

Afgiften er 25 % for den del af værdien, der er opsparet før 1. januar 1980.

*****) Boafgift ved udbetaling til efterladte

Læs mere om boafgift her: Skatteministeriets hjemmeside om boafgift

Modregninger:

 

Modregning i sociale ydelser Modregning i efterlønnen – hvis du er født før 1/1 1956 og går på efterløn i mere end 3 år Modregning i efterlønnen – hvis du er født før 1/1 1956 og går på efterløn i 3 år Modregning i efterlønnen – hvis du er født 1/1 1956 eller senere
Ratepension Mulig modregning i fx boligsikring, varmehjælp og pensionstillæg afhængigt af din personlige indkomst – herunder pensionsudbetalinger Ja, både privat- og firmapension Privat pension: ingen modregning Firmapension udbetalt samtidig med efterlønnen giver modregning i efterlønnen Ja, både privat- og firmapension
Ophørende pension Mulig modregning i fx boligsikring, varmehjælp og pensionstillæg afhængigt af din personlige indkomst – herunder pensionsudbetalinger Ja, både privat- og firmapension Privat pension: ingen modregning Firmapension udbetalt samtidig med efterlønnen giver modregning i efterlønnen Ja, både privat- og firmapension
Livrente Mulig modregning i fx boligsikring, varmehjælp og pensionstillæg afhængigt af din personlige indkomst – herunder pensionsudbetalinger Ja, både privat- og firmapension Privat pension: ingen modregning Firmapension udbetalt samtidig med efterlønnen giver modregning i efterlønnen Ja, både privat- og firmapension
Aldersopsparing Ingen modregning Ja, både privat- og firmapension Ingen modregning Ja, både privat- og firmapension
Kapitalpension Ingen modregning Ja, både privat- og firmapension Ingen modregning Ja, både privat- og firmapension

 

Skat af dit pensionsafkast

Pensionsafkastskat er den skat, du betaler af det afkast, det giver, når vi investerer din pensionsopsparing. Skatten af dit afkast er på 15,3 %.

Sådan foregår afkastbeskatningen

Et afkast kan være positivt såvel som negativt. Er dit afkast positivt, sørger vi for at betale SKAT 15,3 % af det. Er dit afkast negativt, vil du have penge til gode hos SKAT. Du kan dog ikke få det udbetalt. I stedet skal vi modregne det i pensionsafkastskat i de år, hvor du får et positivt afkast. Har du penge til gode, når du opnår din pensionsudbetalingsalder, får du dem udbetalt sammen med din opsparing.

Udlandsdanskere kan blive fritaget for afkastskat

Du kan søge SKAT om at blive fritaget for at betale pensionsafkastskat, hvis du er såkaldt ”skattemæssigt hjemmehørende” i udlandet. Du kan finde blanketten, du skal bruge, på SKATs hjemmeside.

Hvorfor og hvornår skal du oplyse Topdanmark om dine finansielle forhold?

For at vi kan beskytte dig bedst muligt og leve op til "kend din kunde-reglerne" skal vi overfor Skattestyrelsen dokumentere, hvem vores kunder er. Du kan læse mere om "kend din kunde-reglerne" og Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) på SKATs hjemmeside.