Skadesforsikringsafgift

Staten pålægger os at opkræve skadesforsikringsafgift på 1,1 % af prisen

Skadesforsikringsafgiften fastsættes af og betales til staten. 

Kun få pensionsprodukter skal du betale skadesforsikringsafgift af. De vigtigste er:

  • Sundhedsforsikring
  • Behandlingssikring
  • Hospitalssikring
  • Arbejdsløshedsforsikringer
  • Invalidesum
  • Forsikring ved visse kritiske sygdomme
  • Forsikring ved tab af erhvervsevne, når den er etableret uden fradragsret
  • Krisehjælp

Du kan se på din opkrævning eller på din årlige meddelelse, om du betaler skadesforsikringsafgift af din forsikring.

Gebyrer

Som pensionsselskab opkræver vi enkelte transaktionsbestemte gebyrer. Her følger en oversigt over vores gældende gebyrer.

Gebyr Uddybning Sats
Gebyr: i forbindelse med administration af alle former for løbende pensionsopsparing  Gælder ikke for pension med gennemsnitsrente via arbejdsgiver/firma. 61 kr.
–Gebyr i forbindelse med administration af indbetalingsfri pensionsaftale Hvis du stopper indbetalingerne til din pensionsopsparing og dermed ændrer den til en 'indbetalingsfri aftale', betaler du fortsat administrationsgebyr, indtil du bliver pensionereret.   61kr.
Udbetalingsgebyr – ved løbende udbetaling fra pensionsopsparing  Du betaler et månedligt gebyr af udbetalinger fra din pensionsopsparing. 61 kr.
Gebyr for ændring til indbetalingsfri aftale   Hvis du stopper indbetalingerne til din pensionsopsparing og dermed ændrer den til en 'indbetalingsfri aftale', betaler du et engangsgebyr for omskrivning af aftalen. 650 kr.
Indskudsgebyr for indbetalingsfri Pension med gennemsnitsrente: Ved indskud under 11.716 kr. Opretter du en Pension med gennemsnitsrente uden løbende indbetaling, men med et indskud – en engangsindbetaling – på under 11.716 kr., betaler du et gebyr i forbindelse med dit indskud.  1.780 kr.
Mortifikationsgebyr På en række ældre ikke fradragsberettigede pensionsopsparinger har Topdanmark udstedt policer. Da en police er et værdipapir, er den, der er i besiddelse af policen, eneberettiget til at modtage udbetalinger i henhold til policen. Forsvinder en police, efterlyser Topdanmark policen i Statstidende for derved at sikre, at udbetaling sker til den rette person. Du betaler et ekspeditionsgebyr til Topdanmark samt det, det koster at få policen efterlyst. 400 kr.
Rykkergebyr Indbetaler du ikke rettidigt til din pensionsopsparing, koster det et rykkergebyr. 100 kr.
Gebyr for udbetaling før tid Ønsker du at få udbetalt din pensionsopsparing før tid, betaler du et ekspeditionsgebyr.   1.874 kr.
Ekstra gebyr ved tidlig udbetaling af indskudsbetalt Pension med gennemsnitsrente oprettet uden fradragsret (pensionsbeskatningslovens § 53 A) Ønsker du at få udbetalt din Pension med gennemsnitsrente mindre end 5 år efter oprettelsen, skal du, ud over det almindelige ekspeditionsgebyr, betale et ekstra gebyr.  1,25 % af det beløb der ønskes udbetalt.
Overførselsgebyr (§41)  Ønsker du at overføre din pensionsopsparing til et andet pensionsselskab eller bank, betaler du et ekspeditionsgebyr. 1.874  kr.

Ovennævnte gebyrer og afgifter er gældende pr. 1. januar 2020.

Mit Topdanmark er dit Topdanmark

I Mit Topdanmark kan du følge med i dit pensionsafkast, omlægge investeringer, få overblik over dine forsikringer, anmelde skader, se status på skader – og meget andet.
 

Log ind med NemID

Gør som over 330.000 andre: Tilmeld dig vores beskeder

Gå ikke glip af vigtigt nyt om din pension og forsikringer. Tilmeld dig vores beskeder på din profilside i Mit Topdanmark. Så holder vi dig opdateret – lige hvor det passer dig.

 

Log ind og tilmeld dig